Strona główna/PATRONUJEMY. Spotkania ukraińskiej społeczności

PATRONUJEMY. Spotkania ukraińskiej społeczności

Wkrótce nastąpi w Lublinie przekazanie cerkwi św. Jozafata na ul. Zielonej 3 w wyłączne użytkowanie wspólnocie ukraińskiej.
Lubelską ukraińską wspólnotę przeważającej większości tworzą współcześni nowoprzybyli obywatele Ukrainy. W ostatnim roku społeczność ukraińska w Lublinie rozrosła się dzięki nowej fali osób poszukających bezpieczeństwa przed zbrodniczymi działaniami wojennymi ze strony Federacji Rosyjskiej. W związku z zaistniałą sytuacją pojawiła się niezwłoczna potrzeba doskonalenia i poszukiwania nowych form aktywności dla zaspokojenia potrzeb. Optymalnym rozwiązaniem okazało się miejsce na bazie istniejącej cerkwi przy ul. Zielonej 3. Rozproszeni w różnych dzielnicach miasta Ukraińcy, mają możliwość łatwego dotarcia do śródmieścia, dzięki sprawnie działającej komunikacji publicznej. Utworzenie nowego ośrodka integracji i wsparcia duchowo-duszpasterskiego dało możliwość zjednoczenia i koordynowania nowoprzybyłych mieszkańców Lublina, a także stało się
miejscem upowszechniania duchowego dziedzictwa ukraińsko-bizantyjskiego w środowisku w przeważającej większości związanym z tradycją łacińską. Miejsce które już w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku, pełniło ważną funkcję odradzania się życia religijnego lubelskich Ukraińców, obecnie daje możliwość wielostronnej działalności duchowo-kulturalnej oraz sprzyja współpracy na różnych płaszczyznach między naszymi narodami.
 
W 2023 roku przypada 100-lecie nadania wezwania św. Jozafata kościołowi przy ul. Zielonej 3, przez bpa Mariana Fulmana (12 października 1923 r.), z tej okazji w świątyni został umieszczony obraz św. Jozafata autorstwa znanego lubelskiego malarza Witolda Barwickiego.
W ramach projektu „Lubelska ikona św. Jozafata autorstwa Władysława Barwickiego” przybliżymy Państwu dzieje kościoła św. Jozafata przy ul. Zielonej 3, poszerzymy wiedzę o dziele lubelskiego malarza sztuki sakralnej Władysława Barwickiego. Nie zabraknie i zajęć praktycznych – pod opieką Mai Podleśnej dla zainteresowanych odbędą się kilkudniowe warsztaty ikonopisania (link do zapisów na warsztaty oraz szczegółowy program zamieścimy już niebawem).
Wydarzenie realizowane dzięki wsparciu Miasta Lublin, pod patronatem medialnym Kultury Enter.
 
📣Zachęcamy do zapoznania się z szczegółowym programem Lubelskie spotkanie z ikoną św. Jozafata👇
▶️14-17 czerwca – warsztaty ikonopisania. Prowadząca – Maja Podleśna – al. Warszawska 71
🕟14-16 czerwca – godz. 16.30-20.30
🕟17 czerwca –  godz. 12.00-16.00
▶️17 czerwca  – wykłady otwarte – ul. Zielona 3, kościół św. Jozafata
🕔17.00 – Dzieje dawnej cerkwi greckiej – obecnie kościół św. Jozafata w Lublinie – Paweł Sygowski.
Historyk sztuki, absolwent KUL, członek Komisji Speculum Byzantium. Zajmuje się badaniami zagadnień wielokulturowości dawnej Rzeczypospolitej.
🕡17.40 – Ikona św. Jozafata na tle twórczości artystycznej Władysława Barwickiego – Katarzyna Tur-Marciszuk.
Historyk sztuki, pracownik Wydziału Inspekcji Zabytków Ruchomych WUOZ w Lublinie.
▶️18 czerwca – ul. Zielona 3, kościół św. Jozafata
🕔17.00 – Życie i działalność św. Jozafata(1580-1623) z perspektywy 400-lecia od śmierci – ks. dr Stefan Batruch
Prezbiter Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej, Kościoła Greckokatolickiego w Polsce, proboszcz parafii greckokatolickiej w Lublinie, prezes Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza.
🕡17.30 – wernisaż wystawy prac uczestników warsztatów.
Z materiałów nadesłanych przez Organizatorów>>