Strona główna/DYSKUSJA. Zrozumieć Europę Środkową

DYSKUSJA. Zrozumieć Europę Środkową

Instytut Europy Środkowej, Kultura Enter i Warsztaty Kultury w Lublinie zapraszają na jutrzejszą dyskusję 
 Zrozumieć Europę Środkową 
 14 grudnia 2022 roku o godz. 17.00 do Trybunału Koronnego w Lublinie 
dyskusja połączona z promocją monografii pt. Zrozumieć Europę Środkową: od Haleckiego do Kłoczowskiego
 

We wstępie do wyboru tekstów Zrozumieć Europę Środkową, zebranych pod redakcją prof. Tomasza Stępniewskiego, czytamy: „W oddawanym do rąk Czytelników tomie staramy się przybliżyć Europę Środkową, zarówno w wymiarze historycznym, jak i współczesnym. Dość często obszar leżący między trzema morzami: Adriatyckim, Bałtyckim i Czarnym (inaczej obszar ABC) określany jest jako Europa Środkowa lub Europa Środka. Znajdziemy również w literaturze przedmiotu definicje, które obszar położony między Niemcami a Rosją określają mianem Europy Środkowej lub Europy Środkowo-Wschodniej. Na przestrzeni stuleci, a szczególnie w XX w., widzimy burzliwe i tragiczne losy tego obszaru, który zmieniał swe granice i tym samym wymiar przestrzenny. Jak słusznie zauważa Jerzy Kłoczowski: „Europa Środkowo-Wschodnia, Wschodnia, Środkowa, także i słowiańska, domagają się od razu sprecyzowania ich znaczenia i zasięgu. Nie są to pojęcia jasne i bezdyskusyjne; ich zakres zmienia się z biegiem czasu i zależy od kontekstu, w jakim są używane”.

W dyskusji udział wezmą:
🔸 prof. Iwona Hofman, dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz kierowniczka Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu
🔸 prof. Andrzej Gil, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
🔸 dr Paweł Ukielski, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Moderacja:
🔸 dr Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
🔸 dr hab. Tomasz Stępniewski, zastępca dyrektora ds. badawczo-analitycznych Instytutu Europy Środkowej oraz profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 
Spotkanie otwarte, wstęp wolny