Strona główna/EDUKACJA. Oswajanie migracji

EDUKACJA. Oswajanie migracji

Z materiałów nadesłanych: Moduły edukacyjne ,,Zmieniający się świat – Innowacyjny nauczyciel” to produkt edukacyjny powstały w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, który pomoże nauczycielom podnieść ich kompetencje w zakresie prowadzenia zajęć i dyskusji z uczniami na temat współczesnych trendów, zjawisk, problemów i wyzwań społecznych oraz technologicznych, w oparciu o interaktywne metody nauczania i metody warsztatowe.

Program podzielony jest na 4 bloki tematyczne: trendy społeczne, miasto przyszłości, post-człowiek i zrównoważony rozwój. Skupiają się one na aktualnych wyzwaniach cywilizacyjnych i różnych metodach prognozowania przyszłości oraz na poszukiwaniu i analizowaniu rozwiązań problemów z nimi związanych. Każdy z 4 bloków składa się z 4 modułów. Dla każdego modułu opracowano zeszyt z materiałami, w którym znajdują się: wprowadzenie do tematu, opis metody warsztatowej, proponowany scenariusz zajęć wykorzystujący omówioną metodę oraz, jeśli tego wymaga scenariusz, materiały dodatkowe. Całość poprzedza tekst wprowadzający dla nauczycieli, pomagający im rozeznać się w ogólnej metodyce zajęć. Do każdego modułu dołączona jest prezentacja, opracowana w otwartym do edycji formacie pptx, którą nauczyciel może uzupełniać i rozbudowywać według swoich potrzeb.

Odbiorcy:

  • Nauczyciele WOSu
  • Wychowawcy klas w szkołach ponadpodstawowych
  • Nauczyciele przedmiotów takich jak podstawy przedsiębiorczości, geografia
  • Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Użytkownicy:

  • Szkoły ponadpodstawowe prowadzące wewnątrzszkolny system doskonalenia nauczycieli

LINK DO MATERIAŁU DOTYCZĄCEGO ZAGADNIENIA MIGRACJI –> W FORMACIE PDF: 

Oswajanie migracji WK_4.marca

Spis treści całego pakietu:

A. Trendy społeczne
A.1.Oswajanie migracji
A.2.Bezwarunkowy Dochód Podstawowy
A.3.Srebrne tsunami
A.4.Weryfikacja informacji
B. Miasto przyszłości 
B.1. Mobilność miejska
B.2.Transport dalekobieżny
B.3.Miasta odporne na klęski żywiołowe
B.4. Smart City
C. Człowiek i post-człowiek
C.1.Post-człowiek
C.2. Roboty
C.3. Boty/ sztuczna inteligencja
C.4.Transfer umysłu/ Transhumanizm
D. Zrównoważony rozwój
D.1.Gospodarka cyrkularna
D.2.Energetyka odnawialna
D.3. Rolnictwo przyszłości
D.4. Geoinżynieria klimatyczna
Kultura Enter
2019/04 nr 90–91