Strona główna/PATRONUJEMY. PROJEKT EtnoPol(e)ska kawalkada

PATRONUJEMY. PROJEKT EtnoPol(e)ska kawalkada

Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie w ramach projektu „EtnoPol(e)ska kawalkada” ogłasza otwarty nabór na plener artystyczno-literacki dla twórców lokalnych. Nabór trwa do dnia 25 lipca 2019. Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „EtnoPolska”. W programie warsztaty, wykłady oraz spotkania z ciekawymi badaczami i artystami.

0001(2)

Projekt ma na celu promocję Polesia, jego unikatowości przyrody, położenia geograficznego, przeszłości wieloetnicznej oraz zagłębia obyczajów, języków, religii i narodów.

Częścią artystyczno-badawczą będzie ruchomy plener literacko-artystyczny w pobliskich miejscowościach nadbużańskich z cyklem wykładów, tworzeniem prac przez twórców lokalnych i zebraniem wiejskich opowieści i pieśni obrzędowych.

Podczas uroczystej promocji efektów projektu obędzie się wernisaż prac poplenerowych, koncert multimedialny oraz prezentacja powstałych publikacji.
Uczestnicy pleneru:

  • twórcy ludowi, lokalni artyści w wieku powyżej 18 lat
  • organizator pokrywa koszty noclegu i wyżywienia 5-dniowego pleneru na Ziemi Włodawskiej oraz transport w ramach planowanej trasy kawalkady nad nadbużańskimi miejscowościami (autokar)
  • wezmą udział w wystawie poplenerowej, której wernisaż planowany jest na wrzesień /październik 2019

Wstępny program pleneru – spotkania i wykłady w plenerze, praca twórcza na terenie MBP we Włodawie:

8 sierpnia – Włodawa, Dołhobrody, spotkanie z Grażyną Lutosławską, z prof. Stanisławem Bajem
9 sierpnia – Włodawa, Różanka, Suchawa, spotkanie z Bohdanem Zadurą, koncert muzyczny
10 sierpnia – Włodawa, Orchówek, spotkanie z ukraińskimi i białoruskimi artystami nad rzeką Bug (kiszarnia w Orchówku), wieczór muzyczny, pieśni pogranicza (warsztaty ze śpiewu tradycyjnego z Elizą Paś-Dmitro)
Wieczorne oglądanie nieba z dr. Maciejem Derejskim, astrofizykiem i dr. Jackiem Wardą popularyzatorem nauki – wieczorny wykład o niebie, oglądanie nieba przez teleskop

11 sierpnia – Włodawa, wieczór muzyczny z mińskim zespołem Five – storey ensemble oraz pieśni pogranicza (przejście Zbereże-Adamczuki)
12 sierpnia – Włodawa, Wyryki, spotkanie z lokalnymi działaczami, dyskusja Duchowe dziedzictwo miejsc zapomnianych i opuszczonych m.in. z udziałem prof. Jadwigi Mizińskiej, dr. Łukasza Marcińczaka, Andrija Jurkewycza, dr. Jacka Zaleskiego

Celem pleneru jest:

  • promocja Ziemi Poleskiej i regionu rzeki Bug
  • popularyzowanie wiedzy o życiu poleskich mieszkańców (codzienne obowiązki, obrzędy i rytuały związane ze świętami i rokiem liturgicznym oraz motywem wody i rzeki)
  • popularyzowanie mało powszechnej wiedzy na temat różnych wzajemnych polsko-białoruskich, polsko-ukraińskich, polsko-rusińskich i polsko-żydowskich wpływów kulturowych na tym obszarze (gwara chachłacka), występującej w dziedzictwie niematerialnym: wspomnieniach, pieśniach, obrzędach, tradycjach, nazewnictwie
  • ukazanie pozytywnej otwartości na międzykulturowość (demitologizowanie mitów o antysemityzmie i ksenofobii na Polesiu i objaśnianiu etnograficznej stałej opozycji swoich-obcych w plemionach i grupach etnicznych)
  • wspieranie gościnnej i otwartej postawy dialogu wobec Innych
  • stworzenie przestrzeni do twórczego i aktywnego działania dla mieszkańców Polesia poprzez włączenie samych mieszkańców w projekt nie tylko na zasadzie beneficjentów, lecz także partnerów współodpowiedzialnych za proces realizacji projektu i jego poszczególnych etapów
  • spotkania międzypokoleniowe, łączącej różne dyscypliny obszaru kultury i sztuki.

Aby wziąć udział w projekcie, należy wypełnić i przesłać 2 załączniki zalacznik_nr_1_-_formularz_zgloszeniowy oraz zalacznik_nr_2_-_formularz_RODO na adres MBP we Włodawie (ul. Przechodnia 13, 22-200 Włodawa, z dopiskiem NABÓR) lub na skrzynkę mejlową etnopoleska@gmail.com. Ilość miejsc ograniczona. Liczy się kolejność wpływania zgłoszeń oraz pomysł na stworzenie dzieła, które będzie eksponowane w trakcie jesiennej zbiorowej wystawy.

O wynikach naboru organizator poinformuje wybranych twórców.

Pytania/kontakt
507 936 629
e-mail: etnopoleska@gmail.com

„Pol(e)ska kawalkada” to projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „EtnoPolska 2019”.