Strona główna/EtnoPol(e)ska kawalkada. Publikacje

EtnoPol(e)ska kawalkada. Publikacje

W Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie powstał katalog poplenerowy – Kawalkada_katalog PDF, Włodawa 2019, 978-83-945712-0-7.

Katalog zawiera fragmenty tekstów odwołujących się do genius loci Ziemi Włodawskiej oraz wybór prac lokalnych twórców i uczestników projektu oraz publikację płytę DVD – Publikacja pt. EtnoPol(e)ska kawalkada. Materiały edukacyjne, Włodawa 2019, ISBN 978-83-945712-1-4. Wybór materiałów ikonograficznych i audiowizualnych, m.in. z zebranych opowieści i pieśni
z Powiatu Włodawskiego. Repertuar ten przechowywany jest głównie przez pięć zespołów: zespół Kresowianki (Włodawa), zespół Jutrzenka (Dołhobrody), zespół Swańki (Wyryki), zespół Orchowianki (Orchówek), zespół Seniorzy (Urszulin)
.

Obie publikacje wzajemnie się uzupełniają. Promując unikatowe dziedzictwo wieloetnicznego Polesia, zapraszają szersze grono odbiorców do odkrywania i poznawania kultury tradycyjnej wraz z jej walorami zakodowanymi w przestrzeni i folklorze, języku sztuki i artefaktach, lokalnych opowieściach oraz melodiach.

Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0)