Strona główna/Etos gospodarski

Etos gospodarski

WSTĘP

Ministrategia integracji międzykulturowej z naszymi nowymi mieszkankami i mieszkańcami przygotowany podczas zjazdu absolwentów Szkoły Liderów w Falentach pod Warszawą 10 czerwca 2022.

Cel/krótki opis potrzeb/wyzwań

TREŚĆ ETOSU

1/
2/

etc…………………………………..

LUDZIE i DOŚWIADCZENIE

cytaty Liderek  i Liderów z ich doświadczenia

WZÓR

„Od 24 lutego mamy 1/3 więcej mieszkańców miasta. Są nimi głównie kobiety z dziećmi z całej Ukrainy. Staramy się sprostać podstawowym potrzebom – zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia,  świadczenia pomocy prawnej i psychologicznej. Ale po 3 miesiącach nadszedł nowy czas i nowe potrzeby. Przed nami wyzwania na rynku pracy, w edukacji dla najmłodszych mieszkańców ukraińskojezycznych. Jednocześnie jesteśmy świadomi , że należy zadbać o potrzeby wszystkich mieszkańców w różnorodnym i odmienionym społeczeństwie. Pracujemy nad tym, łącząc siły i angażując ludzi w samorządzie, organizacjach pozarządowych, w biznesie i mieszkańców” (Ola Zińczuk , Społeczny Komitet Lubelski Pomocy Ukrainie w Lublinie)

MULTIMEDIA

np. Galeria fotografii

fotografie od was nadesłane, przykładowe z naszej manify w Lublinie

Autorzy:

Karolina? Grabska
Ewa Izdebska
W… Kallas
Andrzej Konieczny
Matek Mendel
Alicja Rymszewicz
Katarzyna..
Dawid Szczepankiewicz

Martyna wilk
Dagmara Wróblewska
Agnieszka Wujek
Aleksandra Zińczuk

 

itp. chętni

Materiały wideo

https://www.facebook.com/kulturaenter/videos/329022852506363

Ukraina w Europie. Wiec poparcia dla Euromajdanu w Paryżu, 24.12.2013. Fot. Artem Kononenko za: Wikipedia

Ukraina w Europie. Wiec poparcia dla Euromajdanu w Paryżu, 24.12.2013. Fot. Artem Kononenko [za: Wikipedia]