Strona główna/Konferencja międzynarodowa: Od negocjacji do integracji

Konferencja międzynarodowa: Od negocjacji do integracji

Konferencja międzynarodowa / International conference
Od negocjacji do integracji. Polskie doświadczenia procesu akcesyjnego a droga do członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej

From Negotiations to Integration. Polish experience of the accession process and the road to membership of Ukraine in the European Union
Lublin, 25 marca 2024 r. / March 25, 2024

Kolegium Jana Pawła II C-1031 / Collegium Ioannis Pauli II room 1031

Wydarzenie zorganizowane w ramach grantu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej /Event is part of a research grant funded by the Foundation for Polish Science: „From discourse of ‘Europeanness’ to EU membership: integration narratives in Poland and Ukraine in comparative perspective. Merging theoretical and utilitarian approach”

Wydarzenie objęte jest patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce / The event is under the patronage of the European Commission Representation in Poland

Organizatorzy / Coorganizers:
 -Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / John Paul II Catholic University of Lublin
– Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk / Institute of Political Studies,
Polish Academy of Science
– Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich / Polish Society for European Studies
– Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa / Rule of Law Institute Foundation

Program
9:00 am
Otwarcie / Opening
dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL – Prorektor ds. studentów, doktorantów i rozwoju KUL / Vice-rector for students, doctoral students and development, John Paul II Catholic University of Lublin
prof. dr hab. Grzegorz Motyka – Instytut Studiów Politycznych PAN / Institute of
Political Studies, Polish Academy of Science
dr Tomasz Sieniow – Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa / Rule of Law Institute
Foundation

9:15-11:00 am

Panel I: Narracje integracyjne w Polsce i na Ukrainie / Integration narratives in Poland and Ukraine
Prowadzenie / Moderated by: prof. Tomasz Stryjek – Instytut Studiów Politycznych PAN /
Institute of Political Studies, Polish Academy of Science
Prezentacja efektów grantu FNP / Presentation of the results of the FNP grant:
prof. Sławomir Łukasiewicz – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / John Paul
II Catholic University of Lublin,
prof. Mykoła Riabczuk – Instytut Badań Politycznych i Narodowościowych Ukraińskiej
Akademii Nauk / Institute of Political and Ethnic Studies of the National Academy of
Sciences of Ukraine
Dyskusja / Discussion:
dr Bartłomiej Krzysztan, dr Grzegorz Demel, dr Dagmara Moskwa – Instytut Studiów
Politycznych PAN / Institute of Political Studies, Polish Academy of Science
11:00-11:30 przerwa kawowa / coffee break

11:30-13:15

Panel II: Od narracji do negocjacji / From narratives to negotiations
Prowadzenie / Moderated by: dr hab. Sławomir Łukasiewicz, prof. KUL
dr Jerzy Plewa – Team Europe
dr hab. Leszek Jesień – Collegium Civitas
prof. dr hab. Marek Cichocki – Centrum Europejskie Natolin / Natolin European Centre
13:15-14:30 lunch

14:30-16:15

Panel III: Polskie wsparcie procesu akcesyjnego Ukrainy do UE / Polish support for Ukraine’s EU accession process
Prowadzenie / Moderated by: dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL
Wojciech Konończuk – Ośrodek Studiów Wschodnich / Centre for Eastern Studies
Dr Ernest Wyciszkiewicz – Centrum Dialogu im. Mieroszewskiego / Mieroszewski
Centre
Prof. Grzegorz Motyka – Instytut Studiów Politycznych PAN / Institute of Political
Studies, Polish Academy of Science
Adam Balcer – Kolegium Europy Wschodniej / College of Eastern Europe
Bogumiła Berdychowska
16:15-16:45 przerwa kawowa / coffee break

16:45-18:30

Panel IV: Proeuropejski wybór Ukrainy / Pro-European choice of Ukraine
Prowadzenie / Moderated by: prof. Mykoła Riabczuk
Ivanne Klympush-Tsintsadze – Rada Najwyższa Ukrainy / Verkhovna Rada of Ukraine
Kateryna Zarembo – New Europe Center
Sergiy Sydorenko – European Pravda
Dmytro Tuzhanskyi – Institute for Central European Strategy
dr Nataliya Haletska – Lwowska Rada Obwodowa/ Lviv Regional Council, Ukrainian
Catholic University
19:00 kolacja / dinner

Obrady będą odbywać się w języku polskim i angielskim.
The proceedings will be held in Polish and English