Strona główna/SPOTKANIE. Ukraina – UE: (od)budowa partnerstwa

SPOTKANIE. Ukraina – UE: (od)budowa partnerstwa

Czasopismo Kultura Enter – magazyn internetowy wydawany przez Warsztaty Kultury w Lublinie zaprasza na wspólne wydarzenie
pt. Ukraina – UE: (od)budowa partnerstwa

9 grudnia 2022 o godz. 11.00 do Warsztatów Kultury w Lublinie
ul. Grodzka 5a (sala widowiskowa, II piętro)

Spotkanie ma charakter sieciujący z twórcami i aktywistami ukraińskimi oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz sektora kultury z Ukrainy, Francji i Lublina. Podczas spotkania spróbujemy ustalić potrzeby kulturalne w społeczeństwie dotkniętym wojną, zastanowić się nad możliwościami efektownej współpracy międzynarodowej w trudnych warunkach i niepewnej przyszłości.

Spotkanie inauguruje cykl debaty publicznej nad kształtem kultury i współpracy międzynarodowej wobec Europy w stanie wojny. Zapraszamy aktywistów, wolontariuszy, pracowników sektora szeroko pojętej kultury, intelektualistów do współpracy i planowania kolejnych spotkań o charakterze wspierającym.

Kiedy: 9 grudnia 2022, godz. 11.00-14.00
Gdzie: Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. grodzka 5a – sala widowiskowa
Wstęp wolny, nie obowiązują zapisy

Organizatorzy wydarzenia: Relais Culture Europe, Kultura Enter, Warsztaty Kultury w Lublinie, Miasto Lublin
 
Plan spotkania:

11.00-11.45 | Część praktyczna: prezentacja aktualności w programie UE „Kreatywna Europa” oraz działań organizacji Relais Culture Europe w Paryżu, spotkanie z przedstawicielami biura Kreatywnej Europy Paryżu, Warszawie i Belgradzie.
Prelegenci: Pascal Brunet, Laurence Barone, Dimitrije Tadic, Iwona Łopacińska

[sesja w językach eng/ua]

12.00-14.00 | Początek diagnozy społecznej: „Jakie potrzeby kulturalne?” – rozmowa z ukraińskimi aktywistami z obwodu lwowskiego
Prelegenci: Yuliya Khomchyn, Lida Savchenko-Duda, Ulyana Prokopovych, Natalia Filewicz, Olena Jurkevych, Marianna Maksymowa, dr Bohdan Łazorak, Khrystyna Drahun, Iryna Markiv, dr Wiera Romanyszyn

[sesja w językach: ukraiński, polski; tłumaczenie na eng/ua]

Wydarzenie na Facebooku>>

Pierwsi potwierdzeni goście i eksperci:

Warszawa: Iwona Łopacińska – szefowa biura programu „Kreatywna Europa” w Polsce, ekspertka w sektorze kreatywnym z akademickim wykształceniem w zakresie filmu, mediów i marketingu kultury. Posiada doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi projektami z zakresu kultury i edukacji, rozwoju partnerstwa, dyplomacji kulturalnej, festiwali filmowych, a także budowania potencjału i inicjatyw przedsiębiorczych. Posiada doświadczenie zawodowe w różnych organizacjach (pozarządowych, publicznych/prywatnych). W ostatnich latach współpracowała z kilkoma instytucjami w Polsce i w całej Europie: Muzeum POLIN, British Council, Instytut Adama Mickiewicza, Centrum Sztuki Współczesnej Ujazdowski, Pomorska Fundacja Filmowa, EACEA, przy projektach takich jak Poland Market Focus (literatura), Polska Design & Let’s Exhibit (design), Rok Polski w Turcji (multidyscyplinarny) czy Creative Europe (media)

Belgrad: Dimitrije Tadic – szef biura „Kreatywna Europa” w Serbii, doradca w Ministerstwie Kultury i Mediów, filozof

Paryż: Laurence Barone – wicedyrektorka i szefowa biura programu „Kreatywna Europa” we Francji, absolwentka Science-po Paris i Katolickiego Uniwersytetu w Louvain (europeistyka), pracowniczka w Relais Culture Europe od 2004 r., współdziała z wieloma francuskimi i europejskimi podmiotami (władze publiczne, profesjonaliści, sieci, itp.). Regularnie prowadzi misje w Europie (Bałkany, Europa Wschodnia itp.) i poza nią (basen Morza Śródziemnego, Australia, Azja). Koordynuje również europejski program innowacji kulturalnych i społecznych i-team, a w szczególności zajmuje się kwestiami demokracji, państwa prawa i tożsamości.

Paryż: Pascal Brunet – dyrektor Relais Culture Europe, menedżer kultury. Szefował w dziedzinie sztuk scenicznych m.in. jako dyrektor wykonawczy „Centre chorégraphique de Rennes et de Bretagne”, współdyrektor Isadory, projekt rozwoju choreografii, sekretarz generalny „Groupe de musique expérimentale de Bourges” … Od kilku lat zaangażowany w europejską i międzynarodową współpracę kulturalną, jest członkiem założycielem DBM, sieci współpracy eurośródziemnomorskiej, a także członkiem kilku sieci i forów europejskich

Paryż: Vincent Guimas – dyrektor Ars Longa, jego obszary eksperckie to projektowanie przestrzenne/miasta/badania/miejsca spotkań; zaangażowany w różne projekty badawcze UE

Paryż: Gilbert Fillinger – jego obszar badawczy to sztuki wizualne, architektura krajobrazu, ogrody (Arts and Gardens),

Paryż: Stéphanie Masson – doradczyni i działaczka w obszarze szkół artystycznych i wydawnictw

Poza tym będą z nami menedżerowie z paryskiej NGO Relais Culture Europe, menadżerowie z Instytutu Miasta Lwowa, urzędniczki z Wydziałów Kultury Miasta Drohobycza i Lublina, aktywistki młodzieżowego NGO Prostir z Drohobycza i badacze z Kompleksu Muzealnego Park Kultury im. Iwana Franki (Nahuyevychi), artyści z Kijowa (Inga Levi) i Lwowa (Volodymyr Topiy, Mariya Hoin)

Osoby zainteresowane współpracą i wsparciem procesu prosimy o kontakt z redakcją i/lub udostępnienie zaproszenia innym twórcom i organizacjom. Następne spotkanie planujemy w styczniu 2023.

Kultura Enter
5.12.2022