Strona główna/PARTYCYPACJA. Debata o niepełnosprawnościach

PARTYCYPACJA. Debata o niepełnosprawnościach

0001

Katolicki Uniwersytet Lubelski, Centrum Kultury w Lublinie oraz magazyn Kultura Enter
zapraszają na polską premierę filmu „Patrz na mnie” oraz debatę poświęconą osobom niepełnosprawnym.
Wydarzenie odbędzie się 15 maja 2019 w Centrum Kultury w Lublinie
ul. Peowiaków 12, godz. 17.00 (sala widowiskowa).

15 maja (środa) odbędzie się premiera belgijskiego dokumentu autorstwa Klary Van Es. Po prezentacji filmu
(z polskimi napisami) odbędzie się debata ekspertów.

Najlepszy dokument belgijski w 2018 r. (Docville Belgian Documentary Film Festival, Louvain, marzec 2018). Oryginał filmu brzmi Zie mij doen, co najlepiej byłoby przetłumaczyć „obserwuj mnie”, bowiem trzeba prawdziwej uważności i obserwacji, aby poznać emocje, talenty i marzenia osób niepełnosprawnych.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.

Wyrażam zgodę

Lokalni partnerzy wydarzenia: KUL, Centrum Kultury w Lublinie, Kultura Enter
15.05.2019, Sala widowiskowa w Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12, godz. 17.00

O filmie
Belgia podpisała Traktat ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, więc teoretycznie osoby niepełnosprawne mają równe prawa dotyczące edukacji, życia, pracy itp. Ale w praktyce wygląda to różnie. Dzieci niepełnosprawne mogą chodzić do „normalnej” szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem ich szczególnych potrzeb. Jednak społeczeństwo jest podzielone w opiniach pro i contra totalnej integracji. Obecnie na ludzi niepełnosprawnych wciąż patrzy się ze współczuciem. Podobnie jak inni, mają swoje uczucia, humory, myśli, pragnienia i opinie, po prostu prowadzą własne życia. Na czarno-białym portrecie poetyckim przedstawieni są Nadine, Sofie, Sam, Quan, Mathias i Jessica, którzy pozwalają nam spojrzeć na swoje myśli i emocje. Bohaterami filmu są osoby z różną niepełnosprawnością (fizyczną, zespołem Downa, spektrum autystycznym). Twórczyni filmu pracowała nad całością pięć lat, rozpoczynając od wolontariatu w 2013 roku w ośrodku Monnikenheide.

O reżyserce
Klara Van Es jest z wykształcenia historykiem sztuki. Od 2010 r. debiutuje jako dokumentalistka. Jej pierwszy pełnometrażowy dokument Lost Down Memory Lane był pierwszym dokumentem o życiu z chorobą Alzheimera, widzianym oczami ludzi cierpiących na tę chorobę. Obraz otrzymał nagrodę na Festiwalu Filmowym w Ostendzie. Twórczyni Carnot Street, filmu dokumentalnego o tym, jak migracja wpływa na osobowość. Autorka serialu dokumentalnego Zasady ubóstwa, osobistego portretu 19-letniego chłopca na skraju ubóstwa.

Debata i prelegenci

Po prezentacji filmu odbędzie się debata ekspertów. Moderator – Prof. Ivan van Hulle (Belgia). Język debaty: polski i angielski. Wystąpią: Pani Minister Polityki Społecznej Wivina Demeester, prof. Bogusław Marek, Anna Cieplińska, Dr Anna Prokopiak.

Prof. Bogusław Marek jest profesorem anglistyki KUL. Całe swoje życie zawodowe poświecił pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Specjalizuje się w nauczaniu osób niewidomych i niedowidzących języka angielskiego jako obcego. Swoje doświadczenie poszarzał uczestnicząc w warsztatach, seminariach i konferencjach naukowych praktycznie na całym świecie. Pan prof. Bogusław Marek pełni funkcję pełnomocnika JM Ks. Rektora KUL ds. osób niepełnosprawnych i od wielu lat stoi na czele KUL CAN, jednostki uniwersyteckiej specjalizującej się w niesieniu pomocy studentom niepełnosprawnym, m.in. poprzez adaptację materiałów dydaktycznych oraz wspieranie integracji studentów. Z swoją działalność został odznaczony przez Jej Wysokość królową Elżbietę II Orderem Imperium Brytyjskiego.

Minister Wivina Demeester, pełniła szereg funkcji państwowych zarówno w rządzie belgijskim, jak i flamandzkim, m.in. ministra zdrowia i osób niepełnosprawnych, ministra finansów, ministra nauki, opieki społecznej, spraw zagranicznych. Poza polityką aktywnie angażowała się w pomoc osobom niepełnosprawnym, zakładając Monnikenheide, organizację i centrum pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich opiekunom. Z czasem organizacja ta poszerzała swoją działalność, niosąc w różny sposób pomoc osobom z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Film „Patrz na mnie” postał z dzięki zaangażowaniu Pani minister w jednym z ośrodków Monnikenheide. Dodajmy też, że Pani minister w 2008 r. otrzymała doktorat honoris causa katolickiego uniwersytetu w Leuven, w 2015 r. nagrodzoną ją odznaką honorową wspólnoty flamandzkiej za jej wieloletnią aktywność społeczną.

Anna Cieplińska, prezes stowarzyszenia Ukryty Skarb wspierającego dzieci z zespołem Downa. Stowarzyszenie skupia przede wszystkim rodziców osób z zespołem Downa, stara się informować ich na temat choroby, wspierać oraz służy jako platforma wymiany doświadczeń. Ważnym zadaniem stowarzyszenia jest także aktywizacja i promowanie inkluzji społecznej dzieci z Zespołem Downa

Dr Anna Prokopiak, adiunkt w Zakładzie Psychopedagogiki Instytutu Pedagogiki UMCS; prezes zarządu Fundacji Alpha, organizacji pożytku publicznego, która obecnie prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Autyzmu Alpha w Lublinie, placówkę proponującą kompleksowe wsparcie dzieciom i osobom dorosłym z autyzmem i ich rodzinom www.autyzmlublin.pl; członek Zespołu ds. opracowania „Programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin na lata 2016-2020”; członek Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin IV. kadencji na lata 2015-2019; nauczyciel dyplomowany.

Prof. Ivan van Hulle, emerytowany profesor uniwersytetu katolickiego Vives oraz wolontariusz w organizacji pozarządowej Oradea. Przez całe swoje życie zawodowe zajmował się zarówno naukowo, jak i praktycznie pomocą osobom z zaburzeniami zachowań oraz niepełnosprawnością intelektualną. Znaczną cześć pracy zawodowej poświęcił nauczaniu osób niepełnosprawnych. Od 1994 r. koordynował nauczanie ortopedagogiki na uniwersytetach flamandzkich. Przygotował dla Flamandzkiej rady Edukacyjnej profil pracownika socjalnego i główne założenia szkolenia pracowników socjalnych zajmujących się osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Od wielu lat swoją wiedzę wykorzystuje do pracy z osobami potrzebującymi w Rumunii i na Ukrainie.

Partnerzy
Majowe pokazy dokumentu obywają się we Lwowie oraz w Lublinie w ramach międzynarodowego projektu, którego partnerska sieć składa się z uniwersytetów, organizacji rządowych i pozarządowych:
Lider projektu: NGO Oradea (Belgia)
oraz uniwersytety:
Belgia: VIVES University of Applied Sciences
Ukraina: Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu
Dania: VIA University for Apllied Sciences
Polska: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL)
Holandia: Hanze University of Applied Sciences
zagraniczne organizacje tj.:
Centrum serwisowe DVC Zevenbergen dla osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie, Ranst (BE)
CRISTAL Centru Scolar the Education Incluziva, Oradea (RO)
Ukraiński Greckokatolicki Kościół Diecezji CARITAS Sambir-Drohobycz (UA).

Sieć jest obsługiwana przez:
Ambasadę Królestwa Belgii w Polsce i na Litwie
Ambasadę Królestwa Belgii na Ukrainie
Ambasadę Ukrainy w Królestwie Belgii
Rząd Flandrii – Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

WSTĘP WOLNY

Patron medialny polskiej premiery KULTURA ENTER