Strona główna/PATRONUJEMY. Spotkanie wokół postaci ks. Emiliana Kowcza

PATRONUJEMY. Spotkanie wokół postaci ks. Emiliana Kowcza

Rozumiem, że staracie się o moje zwolnienie. (…) Tutaj widzę Boga – Boga, który jest Jeden dla wszystkich nas, bez względu na nasze religijne odmienności…” (Błogosławiony Emilian Kowcz – Proboszcz Majdanka)

Proboszcz Majdanka: pomnik i prezentacja książki

25 marca 2021 o godz. 16.00  odbędzie się wydarzenie online transmitowane z Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie
W dniu 25 marca br. z Ukrainy do Lublina zostanie przywieziony pomnik bł. ks. Emiliana Kowcza. Pomnik stanie na skwerze przy skrzyżowaniu Drogi Męczenników Majdanka z ul. Cmentarną. Data przywiezienia pomnika do Lublina nie jest przypadkowa. To 25 marca właśnie przypada 77. rocznica śmierci greckokatolickiego księdza nazywanego „proboszczem Majdanka”. W czasie II wojny światowej ratował on Żydów i odwiedzał ich w getcie pod Lwowem. W 1942 roku trafił do obozu koncentracyjnego na Majdanku, gdzie pełnił posługę duszpasterską wśród współwięźniów różnej wiary i narodowości, spowiadał, wbrew zakazom udzielał komunii świętej i ostatniego namaszczenia, potajemnie odprawiał msze, dodawał otuchy tym, którzy stracili nadzieję na przetrwanie. Swoją postawą dawał heroiczne świadectwo wiary, pokładając ufność w Bogu. Nawet w obliczu tragicznych warunków obozowych zachował godność człowieka i kapłana. Zmarł w obozie 25 marca 1944 r. W 2001 roku we Lwowie został beatyfikowany przez Jana Pawła II.

Z okazji przekazania pomnika Lublinowi 25 marca zapraszamy na spotkanie online poświęcone wyjątkowej postaci Błogosławionego. O Jego posłudze duszpasterskiej, misji jednoczącej ludzi różnej narodowości i wiary i wielkim przesłaniu, a także o wydanej przez Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium” książce Błogosławiony Emilian Kowcz – Proboszcz Majdanka będą rozmawiać:

ks. Stefan Batruch, prezes Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza w Lublinie, proboszcz parafii greckokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lublinie
ks. Marek Szymański, dyrektor naczelny Wydawnictwa Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”
Iwan Wasiunyk, przewodniczący Komitetu Honorowego im. Emiliana Kowcza, były wicepremier Ukrainy (Kijów)

Moderacja: Krzysztof Stanowski, dyrektor Biura Centrum Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Lublin

Organizator:
Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie

Współorganizatorzy:
Urząd Miasta Lublin
Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza w Lublinie
Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”

Patronat medialny:
Czasopismo Kultura Enter

Link do transmisji wideo zostanie umieszczony na wydarzeniu na Facebooku na profilu organizatorówKultury Enter.
***
O publikacji Błogosławiony Emilian Kowcz – Proboszcz Majdanka

Błogosławiony Emilian Kowcz, nazywany Proboszczem Majdanka, jako kapłan greckokatolicki swoim poświęceniem zapisał się w historii XX w. Starał się jednać ludzi różnej narodowości i wiary, do końca swojej misji broniąc Polaków i Ukraińców, z determinacją ratując Żydów. W KL Lublin, nazywanym Majdankiem, pełnił posługę duszpasterską i uznając ją za swoją misję, Błogosławiony Emilian Kowcz – Proboszcz Majdanka, w poczuciu odpowiedzialności za współwięźniów, poniósł śmierć męczeńską.
Publikacja Błogosławiony Emilian Kowcz – Proboszcz Majdanka stanowi uhonorowanie osoby kapłana, który swoją postawą dawał świadectwo wiary zarówno w Boga, jak i w drugiego człowieka.
dr Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin
——–
Tylko ci, którzy z własnego doświadczenia znają tamte straszne czasy, mogą w pełni zrozumieć, jak wiele odwagi i poświęcenia potrzeba było wówczas, aby okazać zwykły ludzki odruch współczucia i solidarności.
Naszym obowiązkiem jest przywrócić pamięć o nich i należne im miejsce w panteonie bohaterów. W pełni na to zasłużyli. Pokazali, że zło trzeba i można dobrem zwyciężać. Są wzorem człowieczeństwa dla nas i dla przyszłych pokoleń – ponad wszelkie granice, wszelkie wyznania, po wsze czasy.
prof. Adam Daniel Rotfeld

 

Z materiałów nadesłanych do redakcji

16 marca 2021
Kultura Enter

Niebieska okładka książki, na kręgach numer obozu koncentracyjnego.

Okładka książki, projekt graficzny Leszek Mądzik, wyd. Gaudium.

Plakat na szaro-niebieskim tle.