Strona główna/RELACJE. Plądrowanie cerkwi

RELACJE. Plądrowanie cerkwi

Rosjanie całkowicie zniszczyli lub splądrowali blisko 200 cerkwi na Ukrainie

Noszą krzyże na łańcuchach i tatuaże z wizerunkami cerkwi, jednocześnie, pobłogosławieni przez patriarchę Moskwy Cyryla na wojnę z Ukrainą, rosyjscy okupanci celnie i ostro ostrzeliwują z czołgów i artylerii ukraińskie dzielnice mieszkalne i cerkwie. 29 lipca z podium Rady Bezpieczeństwa ONZ Stały Przedstawiciel Ukrainy przy ONZ Serhij Kyslytsia oświadczył, że infrastruktura cywilna jest jednym z celów państwa-agresora.

[…] Według stanu na czerwiec wojna rosyjska doprowadziła do całkowitego zniszczenia lub uszkodzenia  116 000 budynków mieszkalnych, w których mieszkało 3,5 miliona Ukraińców. W 14 obwodach Ukrainy zniszczono 183 miejsca religijne, w tym 173 chrześcijańskie, 5 muzułmańskich i 5 żydowskich. Wyobraźcie sobie, że rosyjscy żołnierze, pobłogosławieni przez prawosławnego patriarchę Cyryla, zniszczyli już prawie 200 cerkwi na Ukrainie” – podkreślił dyplomata.

Wśród świątyń zniszczonych przez „prawosławnych” raszystów jest m.in. starożytna cerkiew pw. św. Jerzego we wsi Zavoryci rejonie browarskim obwodu kijowskiego. Przed wejściem „wyzwolicieli” cerkiew istniała prawie 150 lat. Drewniana świątynia z jedną kopułą została wybudowana w 1873 roku. Służyła parafianom i była świadkiem wielu wydarzeń historycznych – upadku cara, upadku imperium rosyjskiego, przewrotu bolszewickiego, trzech klęsk głodu zorganizowanych na Ukrainie przez reżim Lenina-Stalina, II wojny światowej i przywrócenia niepodległości państwa ukraińskiego. W 1935 roku cerkiew została zamknięta przez bolszewików, ale nie uległa zniszczeniu jak tysiące innych; zorganizowano w niej spichlerz. W 1968 roku wznowiono tu nabożeństwa, a po odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości w cerkwi wielokrotnie prowadzono renowacje.

Rosyjscy okupanci uderzyli w cerkiew 7 marca. Według świadków było to działanie celowe. „Nasi parafianie opowiadali, że widzieli na własne oczy, jak niektórzy z nich [Rosjan], przemieszczając się, strzelali do domów, a jeden pocisk został skierowany bezpośrednio w kopułę cerkwi, znajdującej się po lewej stronie od ich [kierunku] ruchu” – powiedział proboszcz cerkwi św. Jerzego arcybiskup Piotr Kotyuk. Po wystrzeleniu pocisku drewniana świątynia się zapaliła.

Całkowicie uległa zniszczeniu również drewniana cerkiew XIX wieku we wsi Wjaziwka obwodzie żytomierskim. Ta budowla powstała w 1862 roku i była zabytkiem architektury o znaczeniu państwowym. Obiekt sakralny został ostrzelany w nocy 7 marca. Według sekretarza diecezji owruckiej Serhija Stretowycza świątynię całkowicie zrujnowano, ocalała jedynie dzwonnica.

Barbarzyńcy splądrowali też inny zabytek sakralnej architektury narodowej – Sobór Wniebowzięcia NMP w Charkowie. Pierwsza wzmianka na jego temat w źródłach pisanych pochodzi z 1658 roku.

W latach 17711777 na miejscu drewnianej świątyni wzniesiono budynek w stylu barokowym, budowę finansowali mieszczanie i urzędnicy, którzy sprzedawali swoje działki na rzecz świątyni. Świątynia ta przetrwała do dziś. W przeszłości katedra słynęła ze złoconego ikonostasu, zaprojektowanego przez cenionego architekta Rastrellego. Drugiego marca, podczas zmasowanego ostrzału miasta, pocisk uderzył w katedrę, w której ukrywali się wówczas ludzie. Eksplozja uszkodziła dekorację świątyni, wybito okna, nie przetrwały witraże. Na szczęście nie było ofiar w ludziach.

Nieodwracalną stratą było również zniszczenie cerkwi pw. Wniebowstąpienia Pańskiego 1879 roku we wsi Łukjaniwka, 58 km od Kijowa. Jak poinformował ksiądz Andrij Własenko, w cerkwi znajdował się unikatowy ikonostas późnoklasyczny oraz duża barokowa ikona Deesis – arcydzieło pierwszej połowy XVIII wieku. Po czterokrotnym ostrzelaniu cerkwi przez rosyjski czołg 25 marca świątynia spłonęła doszczętnie. Z zabytku architektury pozostał tylko jeden fundament.

W wyniku ostrzału uszkodzeniu uległy ścienne malowidła XVIII wieku we wnętrzu zabytku o znaczeniu państwowym – Soboru Trójcy Przenajświętszej Klasztoru Trójcy (Czernihów), zbudowanego w latach 1679-1695. Listę sanktuariów splądrowanych przez Rosjan można kontynuować i kontynuować.

Według Ministerstwa Kultury i Polityki Informacyjnej najwięcej zniszczonych obiektów sakralnych znajduje się w obwodach donieckim (45) i ługańskim (40), na kolejnych pozycjach poszkodowanych mieszczą się obwód kijowski (34) i charkowski (25).

Tysiące zabitych oraz co najmniej dwieście zniszczonych lub splądrowanych cerkwi i klasztorów nie powstrzymują tych, którzy krzyczą do całego świata, że Rosjanie to „naród wybrany przez Boga” i że tylko oni mogą „zbawić świat, ponieważ niosą prawdziwą naukę Chrystusa”. Jak się powstrzymać, gdy patriarcha Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Gundiajew popiera rosyjską inwazję militarną na Ukrainę. W swoim kazaniu na początku marca uzasadniał zakrojoną na dużą skalę inwazję na suwerenne państwo obroną Donbasu.

Switłana Czorna
Przełożyła z ukraińskiego Maryna Czarna

Źródła:

  1. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej

  2. Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjnej do materiałów dotyczących niszczenia kościołów 

Kultura Enter 2022/02
nr 103–104 „Rosyjskie zbrodnie”

Photo by Margarita Marushevska on Unsplash