Strona główna/ROZMOWA (WIDEO). Granice i początki

ROZMOWA (WIDEO). Granice i początki

Czego zazdrości ukraińskim pisarzom? Co zaleca tym, którzy chcieliby przywrócić granice? Kim mógł być w poprzednim wcieleniu? Jak objął stanowisko redaktora naczelnego pisma „Twórczość”? Bardziej gawęda niż wywiad w wykonaniu Bohdana Zadury w drohobyckim parku. Odsłona pierwsza. Ciąg dalszy nastąpi…

Odsłona pierwsza (OGLĄDAJ WIDEO)>>>

Bohdan Zadura – poeta, prozaik, tłumacz. Urodził się w 1945 roku w Puławach. Członek zespołu redakcyjnego kwartalnika „Akcent” (1980–2004) i miesięcznika „Twórczość” (od 1983, a od jesieni 2004 roku redaktor naczelny). Współpracuje m.in. z „Literaturą na Świecie”, Kulturą Enter. Publikuje w większości polskich czasopism literackich i kulturalnych. Skończył studia filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim. Otrzymał wiele nagród, m.in. Nagrodę im. Stanisława Piętaka (1994). Jako poeta debiutował w 1962 roku na łamach dwutygodnika „Kamena”; uprawia też prozę i krytykę literacką oraz zajmuje się tłumaczeniami z języka angielskiego, rosyjskiego, ukraińskiego i węgierskiego. Spośród twórców ukraińskich przetłumaczył  utwory m.in.: Jurija Andruchowycza, Andrija Bondara, Ołeksandra Bojczenki, Hałyny Kruk, Wasyla Machno, Sierhija Żadana.

Bohdan Zadura z zaproszonymi do Lublina przyjaciółmi po piórze. Od lewej: Jurgen Rostee (Estonia), Iryna Ciłyk (Ukraina), Nadia Adina Rose (Izrael). Takie będą odlewy dłoni znanych poetów, jak ten Anny Achmatowej eksponowany w Muzeum im. Józefa Czechowicza w Lublinie. Fot. Aleksandra Zińczuk, Lublin ( X 2018).

Bohdan Zadura z zaproszonymi do Lublina przyjaciółmi po piórze. Od lewej: Jurgen Rostee (Estonia), Iryna Ciłyk (Ukraina), Nadia Adina Rose (Izrael). Takie będą odlewy dłoni znanych poetów, jak ten Anny Achmatowej eksponowany w Muzeum im. Józefa Czechowicza w Lublinie. Fot. Aleksandra Zińczuk, Lublin ( X 2018).