Strona główna/POEZJA. Spotkanie autorskie z Aleksandrą Zińczuk

POEZJA. Spotkanie autorskie z Aleksandrą Zińczuk

Promocja tomów poetyckich: ukraińskiego przekładu tomu Ja de oraz najnowszego tomu tu, będącego pewną kontynuacją podjętych wątków i odpowiedzią na wcześniejsze zagadnienia podjęte w poprzednim tomie lubelskiej poetki

Tegoroczny Festiwal Ukraina w centrum Lublina otworzyło w ramach cyklu spotkań literackich spotkanie poetyckie z Aleksandrą Zińczuk. Spotkanie rozpoczęła powitaniem dr Anna Mazurek z Muzeum im. Józefa Czechowicza. Rozmowę z autorką poprowadził redaktor Jarosław Wach. Spotkanie miało podwójny charakter premierowy. Po pierwsze, na spotkaniu zostały zaprezentowane wiersze z najnowszego tomu tu – powstałemu w ramach projektu realizowanego w ramach stypendium Prezydenta Miasta Lublin. Po drugie, po raz pierwszy w Polsce zaprezentowano dwujęzyczny tom poetki pt. Ja de, wydany w tym roku w ukraińskim wydawnictwie w Łucku i przetłumaczony przez wybitnego ukraińskiego poetę i prozaika Wasyla Słapczuka. 

W wydarzeniu wzięli udział m.in. lubelscy poeci, studenci oraz przedstawiciele mniejszości ukraińskiej w Lublinie, konsul Ukrainy, ks. Stefan Batruch prezes Fundacji Duchowej Pogranicza (główny organizator festiwalu Ukraina w centrum Lublina), studenci oraz mieszkańcy Miasta Lublina. Po końcowej dyskusji i czytaniu wierszy spotkanie podsumowała koordynatorka wydarzenia Oksana Basaraba.

Spośród najnowszych liryk, które znalazły się w tomie tu  kilka niedawno publikowano na łamach kwartalnika literackiego „Akcent”, gdzie poetka publikuje od 2005 r.

Okładkę tomu tu typograficznie zaprojektowała Małgorzata Rybicka. Motyw na okładkę został zaczerpnięty dzięki uprzejmości artysty prof. Stanisława Baja z jego obrazu pt. Rzeka Bug.

Fotorelacja – Natalia Tołoczko

Aleksandra Zińczuk – ur. w Opolu Lubelskim, pochodzi z Włodawy, poetka, eseistka, badaczka języka, historii, kultury i tradycji ustnej pogranicza, redaktorka naczelna czasopisma internetowego „Kultura Enter” i wydawnictwa Warsztaty Kultury w Lublinie, aktywistka społeczna (m.in. Szkoła Liderów, Fundacja Teren Otwarty, Grupy Mowa Żywa, Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza, Stowarzyszenie Panorama Kultur), dokumentalistka, kuratorka wystaw oraz instalacji artystycznych, organizatorka festiwali literackich i projektów transgranicznych. Debiutowała poetycko w 20 lat temu w piśmie akademickim „Wiadomości Uniwersytecie”. Wiersze jej publikowano m.in. w kwartalnikach literackich „Egeria”, „Akcent” i antologiach poetyckich.  W 2018 r. ukazała się w Sopocie jej debiutancka książka poetycka Ja de w serii poetyckiej Biblioteki Toposu. Jej utwory przekładano na języki: angielski, francuski, litewski i ukraiński, recenzowano na łamach prasy polskiej i zagranicznej. 

Ukraina w centrum Lublina>>

Kultura Enter
20 listopada 2021

Spotkanie poetyckie z Aleksandrą Zińczuk w Muzeum im. Józefa Czechowicza, prowadzenie redaktor Jarosław Wach.