Strona główna/SPOTKANIE. Rozmowy o wolności: kryzys migracyjny a prawa człowieka

SPOTKANIE. Rozmowy o wolności: kryzys migracyjny a prawa człowieka

W ramach spotkań Kultury Enter rozpoczynamy cykl rozmów dedykowanych problematyce wolności. Zapraszamy na pierwsze spotkanie z tego cyklu i rozmowę z aktywistami Anną Dąbrowską i Piotrem Skrzypczakiem, którzy od 2004 roku współtworzą lubelskie Stowarzyszenie Homo-Faber działające na rzecz praw człowieka, wspierające cudzoziemców, migrantów i uchodźców w Lublinie.
Homo Faber to organizacja między innymi aktywnie działająca w ostatnich miesiącach 2021 roku na granicy polsko-białoruskiej w ramach inicjatywy Grupa Granica, a obecnie organizująca pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

Anna Dąbrowska – ukończyła Szkołę Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Instytutu Nauk Prawnych PAN, a także kurs trenerski Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP). W Homo Faber koordynuje Program Integracja, gdzie zajmuję się tworzeniem systemowych rozwiązań integracyjnych na poziomie lokalnym. Przewodnicząca Komisji Dialogu Obywateskiego ds integracji migrantów i migrantek w Lublinie stanowiącego ciało doradcze Prezydenta Miasta Lublin. Trenerka prowadząca szkolenia z praw człowieka, antydyskryminacji, wrażliwości kulturowej. Od 2016 roku współpracuje ze Związkiem Ukraińców w Polsce, oddział w Przemyślu. Członkini Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy, laureatka Nagrody Fundacji im. Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego (2018) oraz Wolontariuszki Roku Lubelszczyzny (2021).

Piotr Skrzypczak – skończył dziennikarstwo na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie. Od 1997 r. w Amnesty International – trzykrotny członek zarządu polskiej sekcji. Absolwent Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Współzałożyciel Stowarzyszenia Homo Faber. Prowadzi szkolenia z praw człowieka, antydyskryminacji, przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, a także z tworzenia i pracy organizacji pozarządowych i partycypacji społecznej. Wykładowca w Katedrze Stosunków Międzynarodowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Od 2018 r. współpracuje z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń przy systemowym programie działań antyprzemocowych w stołecznych szkołach. Prowadzi warsztaty dla nauczycielek i nauczycieli z zakresu diagnozowania, przeciwdziałania i reagowania na przemoc rówieśniczą. Mediator z dyplomem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Kiedy: 17 marca (czwartek), godz. 17.00
Gdzie: Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a, sala widowiskowa – II piętro
Wstęp wolny

Spotkanie poprowadzą Magdalena Linkowska i Aleksandra Zińczuk

Zasady bezpieczeństwa:
Drodzy uczestnicy, zapewne słyszeliście o aktualnych zmianach w przepisach dotyczących organizacji wydarzeń kulturalnych podczas pandemii COVID-19 i chcielibyście wiedzieć jak to wpłynie na Wasz udział w naszych koncertach/pokazach filmowych czy spotkaniach.
Zapraszamy absolutnie WSZYSTKICH do udziału w naszym wydarzeniu w bezpieczny i zgodny z przepisami sposób:
Pamiętajcie o zabraniu ze sobą maseczki, której noszenie będzie wymagane na terenie Warsztatów Kultury;
Jeśli posiadasz Unijny Certyfikat COVID tj. jeden z następujących dokumentów umożliwiających niewliczanie Cię w ustanowione limity widzów tj.:
– certyfikat szczepienia,
– certyfikat o negatywnym wyniku testu,
– certyfikat ozdrowienia,
weź go ze sobą i pokaż obsłudze przy wejściu do sali. Osoby z takim zaświadczeniem wchodzą bez limitu związanego z bezpieczeństwem covidowym;
Udział w wydarzeniu mogą wziąć także osoby, które nie posiadają żadnego z powyższych certyfikatów, natomiast może zdarzyć się sytuacja, kiedy osiągniemy limit i dlatego warto przyjść wcześniej. Nowe przepisy pozwalają nam wpuścić do siedziby określoną liczbę osób, które zaświadczenia o szczepieniu nie posiadają;
Jeśli masz objawy przeziębienia, zostań w domu.
Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Kultura Enter
2022/01 nr 102 „Solidarni z Ukrainą”