Strona główna/SZTUKA. Zakryte

SZTUKA. Zakryte

Kultura Enter i Między Słowami zapraszają w ramach Nocy Księgarń 2021 na wernisaż wystawy pt. Zakryte
22 X 2021 (piątek)
o godz. 17.30 na ul. Rybna 4 w Lublinie

Wystawa składa się cykl dwudziestu ilustracji Artura Blusiewicza powstałych na zaproszenie czasopisma Kultura Enter. Wystawa czynna do 30 listopada.

Co dotychczas zakrytego odkrywa przed nami Artysta? Skąd wypływają artystyczne źródła i potrzeby opowiedzenia
o obecności Drugiego? Z jakimi ograniczeniami wyobraźni zmaga się twórca w dialogu z kulturą Innego?

Najnowsze prace artysty dotykają problemu powszechnie zakrytej i jednocześnie odwiecznie towarzyszącej nam obecności Innego. Główna część wystawy dotyczy tradycji żydowskiej oraz skomplikowanych relacji wewnątrzspołecznych. Znajdują się tutaj nawiązania do obrzędowości i kultury judaizmu, jak też do wciąż obecnych w przestrzeni polskich miast i miasteczek śladów dawnej obecności żydowskich mieszkańców. Z drugiej strony, prace te nacechowane są myśleniem dialogicznym. Wrażliwym wewnętrznym przymusem wyrażenia refleksji lub krytycznego komentarza wobec natarczywego dyskursu ze wszechobecną, coraz to bardziej zinstrumentalizowaną pamięcią zbiorową, problemami polityki historycznej w dalszej perspektywie odpychającej dla jakiegokolwiek umacniania relacji międzykulturowych. Stąd odwołania do aktualnych wydarzeń na polsko-białoruskiej granicy, a także perspektywy wyobrażonego, obcego i chłodnego krajobrazu bałtyckiego. To, co sąsiedzkie jest zobrazowane w sposób niestandardowy i niekoniecznie oczywisty; nawet w momencie literackich inspiracji tj. Ksiąg Jakubowych Olgi Tokarczuk.

Ilustracje zostały wykonane w zupełnie odmiennym dotychczasowym duchu artysty, operującego stonowanymi, ciemnymi barwami, monochromatyczną materią i ascetycznym układem formalnym. Zaskakują wielobarwną plejadą kontrastów i symbolicznych zestawień. Wykonane farbami akrylowymi pozornie wprowadzają złudzenie naiwnego dziecięcego widzenia. Podskórnie jednak przenikają w warstwy niewypowiedziane, zasłaniane, aby mogły powoli rozwijać treści głęboko, społecznie zakodowane – jak te niewypowiedziane w materii dziedzictwa duchowego, czy wstydliwe, ukrywane skazy charakteru nacjonalisty z jego ksenofobią lub niebezpieczną skłonnością do resentymentów albo dzielenia ludzi. Artysta nie stosuje agresywnej tendencji wytykania, lecz ostrożnie dotyka piętna, jakie odcisnęło się na polskiej tkance tożsamościowej oraz sąsiedzkich relacjach, a pozostaje trudne do wymazania, de facto niemożliwe do dalszego ukrywania.
W twórczości Artysty przeważał dotąd wpływ konceptualizmu oraz upodobanie do łączenia różnych dyscyplin twórczych, takich jak rysunek, instalacja oraz obiekty przestrzenne. Na indywidualnej wystawie przed pięcioma laty w krakowskiej HENRYK GALLERY pt. Czy to możliwe, żeby robić buty z jedzenia? inspirował się m.in. japońską sztuką użytkową. Zastosował wówczas metodę twórczą polegającą na zestawianiu pozornie odrębnych bytów, jakie w pewnym układzie zostają pozbawione wewnętrznej spójności na rzecz innych obiektów. Według intencji artysty ich zmienne sąsiedztwo zostaje wzbogacone o nowe znaczenia i wzajemności: Zależy mi na aranżacji, która może ewoluować i nie podlega konkretnym założeniom projektowym. Zakładam, że w zależności od miejsca prezentacji jej składowe mogą ulegać przetasowaniom, a nawet zmianom (za: Magazyn SZUM). Z ówczesnej wystawy jedna z prac znalazła się na okładce numeru Kultury Enter (2017/08 nr 77).

Z kolei w tych dwóch wystawach można zaobserwować zmysł obserwacji rozpadu materii i jak przejawia się nostalgia artysty za elementami przestrzeni minionej, choćby jego ulubionych witryn sklepowych albo rzemieślniczych.

Jeden z lubelskich malarzy Piotr Łucjan zauważa w subtelnym przekazie prac Blusiewcza wrażliwość na upadek Ikara, zamaskowane miejsce na symbol cierpienia w codziennym zgiełku. To zatem obserwator codziennej rzeczywistości wyczulony na jednostkowe cierpienie.

W cyklu Zakryte brakuje jednej z grafik namalowanej do numeru tematycznego „Baltikum” (Kultury Enter, 2020/05 nr 98). Z tego względu, że artysta wspierając potrzebujących, wystawia swoje dzieła na aukcjach charytatywnych. Na jednej z nich Pejzaż bałtycki został sprzedany w ubiegły roku, dzięki czemu kolejna chora osoba otrzymała wsparcie.

Dr Artur Blusiewicz – urodzony w Jaśle w 1983 r. Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Adiunkt w Pracowni Malarstwa ASP. Pracę wykładowcy rozpoczął wczesną asystenturą u boku znakomitego prof. Stanisława Tabisza. Współzałożyciel grupy artystycznej Gili-Gili. Zajmuje się rysunkiem, ilustracją, instalacją i malarstwem. Debiutował wystawą indywidualną w historycznym miejscu sztuki – lubelskiej restauracji HADES w 2007 r. Związany z Lublinem. Mieszka w podkrakowskich Krzeszowicach.

Lublin, 22 X 2021
Kuratorka: Aleksandra Zińczuk

Plakat: twarz mężczyzny po lewej.

Ilustracja: Pejzaż lasu z lotu ptaka w kolorze moro i dwie flagi polskie wyznaczające granicę.

Drzewka w Yad Vashem, ilustracja Artura Blusiewicza, 2021.

Ilustracja: Na czarny tle błękitne drzewo.

Chanuka, ilustracja Artura Blusiewicza, 2021.

Ilustracja: zielone tło z suchymi kijami po dawnych drzewach

Obóz Zielonej Wstążki, ilustracja Artura Blusiewicza, 2021.