Strona główna/ZAPROSZENIE. Dyskusja o wolności mediów

ZAPROSZENIE. Dyskusja o wolności mediów

Zapraszamy na spotkanie magazynu Kultura Enter pt. Rozmowy o wolności: wolność mediów?
30.03.2023, godz. 17.00, WK, ul. Grodzka 5a, sala widowiskowa

Kolejne spotkanie Kultury Enter poświęcone zagadnieniom podstawowych praw obywatelskich, w tym szczególnie wolności słowa i wypowiedzi. Następna rozmowa ze specjalistami dotyczy dyskusji nad istotą wolnych mediów, które są gwarantem niezależnych społeczeństw demokratycznych. Z drugiej strony, zapytamy rozmówców o ograniczenia, jakie pojawiły się względem mediów publicznych w ostatnim czasie.
Wolność słowa, wyrażana m.in. poprzez środki przekazu, jest tradycyjną wolnością konstytucyjną, gwarantowaną przez art. 54. Natomiast art. 14 w Konstytucji RP zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu. Kiedy i w jaki sposób te niezbywalne wartości i gwarancje są naruszane?

Z prof. Iwoną Hofman i red. Tomaszem Kowalewiczem rozmawiać będzie medioznawczyni dr Agata Fijuth-Dudek.

Iwona Hofman – medioznawczyni, politolożka, mecenaska nauki i kultury. Autorka 16 monografii, redaktorka 15 książek naukowych, współautorka serii wydawniczej „Współczesne media” (26 tomów) i 4 monografii, ponad 170 artykułów naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych. Dyrektorka Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach (Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS) oraz prezeska Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Tomasz Kowalewicz – dziennikarz lubelskiej „Gazety Wyborczej” i wykładowca na Katedrze Dziennikarstwa UMCS.

Dr Agata Fijuth-Dudek – absolwentka Wydziału Politologii UMCS, w Zakładzie Dziennikarstwa obroniła pracę doktorską dotyczącą publicystyki Leopolda Ungera w paryskiej „Kulturze”. Interesuje się historią prasy i problemami współczesnego dziennikarstwa. Wieloletni rzecznik prasowy lubelskiego oddziału IPN. Wykładowczyni w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.