Strona główna/Zbiór rozmów „Modele pojednania”

Zbiór rozmów „Modele pojednania”

Modele pojednania. Rozmowy o pamięci, polityce historycznej, praktyce dialogu i dziedzictwie historyczno-kulturowym
to zbiór tekstów wydanych przez Fundację Teren Otwarty w Lublinie w 2018 roku.

Tytuł i zawartość pochodzą od cyklu otwartych spotkań i debat „Modele pojednania” organizowanych od 2015 roku głównie przy Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej w Lublinie. W trakcie międzynarodowych spotkań omawiane są kwestie dialogu, działań społecznych, historii i edukacji nieformalnej w obszarze pamięci zbiorowej, polityki pamięci, pozytywne lub wzorcowe inicjatywy społeczne, oddolne i przykłady współpracy międzynarodowej w trudnych tematach (konflikty etniczne, zbrodnie wojenne, systemy polityczne, rozliczanie z pamięcią, gesty pojednawcze).

Od kilku lat ten cykl spotkań jest skierowany do różnych środowisk i ma na celu:

• popularyzować inicjatywy edukacyjne i społeczne, w których można szukać konsensusu
• odwołując się do dziedzictwa kulturowego i historycznego, tworzyć miejsca sprzyjające rozmowom wokół trudnych tematów
• dbać o prawdę historyczną
• pozyskiwać wsparcie instytucjonalne
• popularyzować wiedzę historyczną, odrzucając mity i uprzedzenia
• wypracowywać modele porozumienia
• nawiązywać znajomości, partnerstwa i podejmować wspólne inicjatywy i projekty.

Celem spotkań i prezentacji jest wspólne poszukiwanie modeli porozumienia w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz popularyzowanie przykładów konstruktywnego dialogu, gestów solidarności, wzajemnej pomocy. Dotychczas główne tematy wpisywały się m.in. w problematykę: narracje pamięci w sferze publicznej, wyzwań wobec dialogu polsko-ukraińskiego, polsko-niemieckiego oraz polsko-rosyjskiego, polityce terroru i głodu (na Ukrainie – w ramach obchodów 85. rocznicy Wielkiego Głodu, czy kolektywizacji wsi w Mołdawii i na Białorusi), upamiętnienia Zagłady i czystek etnicznych.

Jak dotąd wystąpili eksperci, badacze, praktycy, nauczyciele, dyplomaci i przedstawiciele instytucji samorządowych, rządowych i pozarządowych m.in. z Armenii, Białorusi, Czeczenii, Gruzji, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii.

Wśród rozmówców na łamach publikacji znalazły się wypowiedzi specjalistów z różnych obszarów badawczych, o zróżnicowanym doświadczeniu, w tym choćby: ks. dr Stefan Batruch – proboszcz parafii grekokatolickiej w Lublinie, prezes Fundacji Kultura Duchowa Pogranicza, dr Ołeksandr Bojczenko – ukraiński publicysta, Zbigniew Bujak – legenda polskiej opozycji i jeden z liderów „Solidarności”, o. Siergiej Dmitriew – wiceprzewodniczący wydziału synodalnego do spraw posługi społecznej i dobroczynności Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego, Alina Dzeravianka – aktywistka społeczna z Fundacji Rozwoju Twierdzy Brześć, Grzegorz Gauden – dziennikarz, redaktor, Zbigniew Gluza – szef Ośrodka KARTA, Kamil Kamiński – prezes Fundacji Przestrzeń Wspólna, psycholog, Wanda Kościa – reżyserka, scenarzystka, dziennikarka BBC, Danuta Kuroń – aktywistka społeczna czy polscy historycy: prof. Jan Pisuliński, dr Mariusz Sawa, dr hab. Rafał Wnuk, dr Mariusz Zajączkowski i inni.

Bezpłatne broszurowe egzemplarze publikacji trafiły do licznych przedstawicieli środowisk kultury, nauki i polityki podczas tegorocznego Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej w Lublinie oraz bibliotek.

Istnieje możliwość wersji książkowej – zamówienia indywidualne/szczegóły kosztów przesyłki: terenotwarty@gmail.com.[owl-carousel category=”Uncategorized” singleItem=”true” autoPlay=”true”]

Redakcja/Wybór/Idea Aleksandra Zińczuk
Współpraca/ Krzysztof Bąk
Angielski tekst/ Blanka Konopka
Wydawca/ Fundacja Teren Otwarty
Patronat/ Fundacja Chrońmy Dziedzictwo

ISBN  978-83-944081-2-1

Lublin 2018

Wersja polsko-angielska z materiałów pierwotnie opublikowanych na łamach Kultury Enter w latach 2015–2017.

Nowości wydawnicze Fundacji Teren Otwarty.

Nowości wydawnicze Fundacji Teren Otwarty.