Redakcja mieści się w siedzibie wydawcy – Warsztaty Kultury w Lublinie
(nie należy mylić nazwy czasopisma z fundacją o zbieżnej nazwie)

ul. Grodzka 7, 20−112 Lublin

e-mail – redakcja@kulturaenter.pl

Przez sekretariat Warsztatów Kultury

Sekretarz redakcji – Magdalena Olbromska

Redaktor naczelna –Aleksandra Zińczuk

tel: +48 81 533 08 18 wew. 114

Dane do umów i faktur:
Warsztaty Kultury w Lublinie
ul. Grodzka 7
20 – 112 Lublin

Warsztaty Kultury wpisane są do Rejestru Instytucji Kultury.
Numer wpisu do rejestru: 12

REGON: 061474549
NIP: PL7123274371