Redakcja mieści się w siedzibie wydawcy – Warsztaty Kultury w Lublinie
Nie należy mylić nazwy czasopisma z fundacją o zbieżnej nazwie 🙂