Strona główna/2023/01 nr 105

KULTURA ENTER 2023/01 nr 105

Informacje o okładce

Monika Trypuz – ur. w 1981 roku w Chełmie, mieszka w Lublinie, w 2022 r. otrzymała wyróżnienie podczas IX edycji Ambasador Wschodu za projekt „Atencja”.  Absolwentka matematyki ze specjalnością informatyczną na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym KUL w Lublinie, Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie, Wydziału Grafiki ASP w Warszawie – dyplom z wyróżnieniem rektorskim uzyskała w dwóch specjalnościach: Grafika Warsztatowa pod kierunkiem prof. Rafała Kochańskiego oraz Ilustracja i Grafika Wydawnicza pod kierunkiem prof. Błażeja Ostoi Lniskiego. Artystka wizualna poruszająca się w dziedzinie sztuki krytycznej i designu spekulatywnego. Ostatnie jej zainteresowania skupiły się wokół polskiej kultury ludowej i rękodzieła. Efektem tych zainteresowań jest autorska książka „Rocznik wsi” inspirowana tkaniną dwuosnowową ilustrująca miesiąc po miesiącu niepowszechne bądź zapomniane tradycje i obrzędy ludowe oraz projekt „Atencja” poświęcony pereborom (lubelskim ornamentom tkackim) będący próbą konfrontacji dawnych technik rękodzielniczych z nowoczesnymi technikami cyfrowymi, a także marka modowa „How I” wykorzystująca twórczo rozwinięty perebor w celu kreacji istotnych znaczeniowo i kulturowo ubrań.