dr Michał Beim − doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, obecnie stypendysta Fundacji Alexandra Humbolta w Instytucie Transportu i Mobilności Politechniki w Kaiserslautern (Niemcy)

Swietlana Czarna – urodzona w regionie Doniecka w 1958 roku. Z wykształcenia dziennikarka. W latach 2003–2011 redaktor naczelny krajowego wydania „Kozak Ukraina”. Obecnie pracuje w parlamentarnej gazecie „Głos Ukrainy”. Laureatka nagrody Samila Wieliczka.

Weronika Grozdew-Kołacińska – dr nauk humanistycznych, wykładowczyni, współpracownik m.in. Instytutu Sztuki PAN, szeroko koncertuje w kraju i za granicą.

Grzegorz Józefczuk –  publicysta, recenzent kulturalny, kurator kilkunastu wystaw artystycznych. Prezes Stowarzyszenia Festiwal Brunona Schulza w Lublinie,  dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu. Doktor honoris causa Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu.

Cezary Hunkiewicz – związany z Zarządem Europejskiej Fundacji Kultury Miejskiej. Socjolog, nauczyciel akademicki. Od ponad 10 lat aktywnie uczestniczy w rozwoju sztuki niezależnej.

Andrij Jurkewycz – szef studenckiego teatru „Alter” w Drohobyczu, reżyser, aktor, działacz społeczny, pracownik naukowy Polonistycznego Centrum im. Igora Menioka w Państwowym Uniwersytecie im. Iwana Franki w Drohobyczu, organizator Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu (odpowiedzialny za część artystycznych wydarzeń offowych).

Joanna Kinowska − historyk sztuki, kuratorka projektu Eastreet, wykładowca Akademii Fotografii w Warszawie.

dr Inesa Kuryan – doktor nauk filologicznych, tłumaczka literatury polskiej, założycielka i kierownik niezależnej instytucji kulturalno-oświatowej Centrum Studia-Movia w Mińsku. Redaktor naukowy i współautorka przekładów m.in. Adama Mickiewicza na język białoruski. Autorka antologii przekładów polskiej poezji dziecięcej Kolorowa krowa.

Andrij Lubka − urodzony w Rydze poeta, prozaik i tłumacz młodego ukraińskiego pokolenia. Absolwent  filologii ukraińskiej w Narodowym Uniwersytecie w Użhorodzie, a także Uniwersytetu Warszawskiego (bałkanistyki w Studium Europy Wschodniej).

Bartłomiej Miernik − reżyser, dziennikarz, pedagog teatru. Jego spektakle adresowane najczęściej do młodzieży prezentowane były w głównych teatrach i instytucjach życia kulturalnego. Redaktor naczelny Lubelskiej Gazety Teatralnej „Proscenium”.

Andrzej Nowak − historyk, sowietolog. Kierownik Zakładu Historii Europy Wschodniej i Studiów nad Imperiami XIX i XX wieku w Instytucie Historii PAN, kierownik Zakładu Historii Europy Wschodniej na Uniwersytecie Jagiellońskim, profesor. Specjalizuje się w dziejach rosyjskiej myśli politycznej oraz stosunkach polsko-rosyjskich w XIX i XX wieku. Wykładał m.in. na Harvardzie, w Cambridge i Tokio. Do 2012 roku redaktor naczelny dwumiesięcznika „ARCANA”. Laureat wielu nagród i autor 20 książek historycznych.

Barbara Odnous − redaktor naczelna „Kultury Enter” w latach 20152016.

Tadeusz Andrzej Olszański − prawnik, publicysta i politolog specjalizujący się w problematyce współczesnej Ukrainy, pracownik Ośrodka Studiów Wschodnich.Ttłumacz poezji i prozy J. R. R. Tolkiena (m.in. Władcy Pierścieni, wyd. 1998).

Paulina Paga – antropolożka, badaczka, animatorka kultury. Pracuje w środowiskach zróżnicowanych społecznie. Interesuje się zmianami miejskimi, dokonywanymi oddolnie oraz związkami polityki i architektury.

Darius Pocevičius  – wykształcenia ekonomista, litewski poeta, tłumacz, krytyk literacki oraz aktywista społeczny. Jeden z założycieli oraz redaktorów pierwszego anarchistycznego periodyku na Litwie „Juodraštis“ (w tłum. brulion). Inicjator powołania Wolnego Uniwersytetu LUNI, który miał na celu samokształcenie i oświatę pozbawioną hierarchicznej struktury, typowej na uczelniach państwowych i prywatnych.

Antoni Radczenko – litewski dziennikarz i publicysta narodowości polskiej, działacz społeczności polskiej na Litwie.

dr Mykoła Riabczuk – pisarz ukraiński urodzony w Łucku, znany polskim czytelnikom krytyk literacki, eseista i publicysta, poeta. Doktora teorii literatury, tłumacz. Współpracuje m.in. z Centrum Studiów Europejskich Uniwersytetu Akademia Kijowsko-Mohylańska w Kijowie.

Marcin Skrzypek anglista, muzyk, pracownik Ośrodka „Brama Grodzka − Teatr NN”. Udziela się m.in. w Radzie Kultury Przestrzeni przy Prezydencie Miasta Lublin.

Mariola Tymochowicz absolwentka etnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, dr nauk humanistycznych z zakresu kulturoznawstwa. Jej rozprawa doktorska nosi tytuł Święta rodzinne na obszarze województwa lubelskiego – tradycja
i współczesność.

Magdalena Ujma – krytyczka sztuki i kuratorka, eseistka, feministka. Pracowała m.in. w Muzeum Sztuki w Łodzi. Jako kuratorka pracowała w krakowskiej Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, gdzie była wspólautorką cyklu wystaw Transkultura.

Maksym Wichrow – urodzony w Ługańsku, pracował w ługańskim Uniwersytecie na wydziale Filozofii i Socjologii. Następnie zajął się dziennikarstwem. Po przewrocie separatystów we wschodniej części Ukrainy  przeniósł się do Kijowa. Interesują go tematy międzyregionalne na Ukrainie, społeczno-kulturalna specyfika Donbasu, sprawy narodowej solidarności i budowania narodu ukraińskiego.

Bohdan Zadura – poeta, prozaik, felietonista, krytyk literacki i tłumacz (m.in. z ukraińskiego, węgierskiego, angielskiego), redaktor naczelny „Twórczości”, wieloletni redaktor i współzałożyciel kwartalnika literackiego „Akcent”. Za tom Nocne życie uhonorowany Wrocławską Nagrodą Poetycką „Silesius” (2011). Laureat m.in. Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Hryhorija Skoworody (2014 ) oraz  Nagrody im. C.K. Norwida (2015.

Aleksandra Zińczuk – redaktor naczelna „Kultury Enter” od 2017 r., poetka, eseistka, badaczka przekazu ustnego, specjalizuje się w problematyce pogranicza wieloetnicznego i relacji polsko-ukraińskich.

ROZMÓWCY

Jarema Drogowski – artysta urodzony i mieszkający w Warszawie, wykładowca m.in. edukacji artystycznej, autor grafik, prac w przestrzeni miejskiej, obrazów, instalacji.

Zbigniew Libera – polski artysta, autor instalacji i wideoinstalacji, fotografik i performer, twórca obiektów artystycznych.

Leszek Mądzik – scenograf, reżyser, malarz, fotograf. Profesor warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Scenografii oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Założyciel i szef Sceny Plastycznej KUL (od 1969). Autor plakatów i grafiki książkowej.

Phil Wood – urodzony w Zachodnim Yorkshire, w Anglii. Zaczynał pracę w strukturach samorządu terytorialnego, gdzie zajmował się kwestiami społecznymi, kulturą i polityką miejską. Pracował w miastach na terenie całej Wielkiej Brytanii, ale przede wszystkim działa w skali międzynarodowej; w Japonii, Holandii, Skandynawii i wielu częściach Europy Wschodniej. Pracował jako doradca dla brytyjskiego rządu przemysłów w ramach programu Task Force, dotyczącego stymulacji przemysłów kreatywnych, a także jego Komisji Integracji i Spójności. W 2008 ukazała się jego publikacja „Międzykulturowe Miasto:Planowanie na rzecz różnorodności” , której współautorem jest Charles Landry. Obecnie jest głównym doradcą Rady Europy , zajmuje się programem Miasta Międzykulturowe. Równolegle szkoli menedżerów kultury i organizacji pozarządowych w Ukrainie oraz Mołdawii w imieniuEuropejskiej Fundacji Kultury. Interesuje się przede wszystkim przekształceniami miast poprzemysłowych w kompleksy usługowo-kreatywne, także zarządzaniem różnorodnością i niestandardowymi sposobami korzystania z przestrzeni publicznej.

TŁUMACZE

dr Sergii Galaidin –   historyk, archiwista, żyje i pracuje w Łucku.
dr Andrij Saweneć – tłumacz, badacz przekładu, krytyk literacki, wykładowca. Urodzony w Kornynie (Ukraina), żyje i pracuje w Lublinie.
Aleksandra Zińczuk.