Dzielimy się ciekawymi przykładami działań i zjawisk z zakresu różnych dziedzin kultury i sztuki, które do tej pory na swoich łamach starała się podejmować zarówno pierwsza redakcja i założyciele, jak i kontynuatorzy oraz obecny skład redakcyjny.

W nieregularniku internetowym kulturaenter.pl staramy się opowiadać o tym, co nas oznacza. Interesuje nas sztuka współczesna, kultura tradycyjna, dizajn, społeczeństwo, historia, media i polityka. Piszemy o najpilniejszych i uniwersalnych sprawach. Zapraszamy do współpracy osobowości, których głos się liczy oraz dobrze zapowiadających się publicystów. Ze szczególną uwagą śledzimy to, co dzieje się u naszych sąsiadów i oddajemy głos intelektualistom z Europy Środkowo-Wschodniej, różnym środowiskom.

Czasopismo odpowiedzialne za budowanie mostu porozumienia
i współpracy, w szczególności ze wschodnimi sąsiadami, skupia ludzi dbających o jakość informacji i dyskusji oraz fundamentalne kwestie, jak refleksja nad współczesną tradycją i kulturą.
– Aleksandra Zińczuk (redaktor naczelna).

Wśród naszych zainteresowań znajdują się szczególnie: tematy z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej/ zjawiska społeczne i miejskie/ teatr/ muzyka/dizajn/ animacja kultury/ film/ badania kultury / dobra przestrzeń / edukacja/ literatura/ kultura niezależna / kultura wiedzy / Lublin / miasto i obywatele / nowe media / pamięć / partycypacja / performatyka / polityka kulturalna / przyszłość / samorząd / sieci / społeczności lokalne / stereotypy / tożsamość / tradycja / web 2.0 / międzykulturowość /


Siedziba Redakcji/Wydawca:
Warsztaty Kultury, ul. Grodzka 5A, 20-112 Lublin
III piętro