Redaktor naczelna – Aleksandra Zińczuk
E-mail redakcji – redakcja@kulturaenter.pl

Sekretarz redakcji – Magdalena Olbromska

Stała współpraca

Bohdan Zadura, Mykoła Riabczuk (felietony)

Krzysztof Bąk (dział wschodni, eseistyka)
Yaroslav Ilchyshyn (multimedia)
Anna Chlebus (muzyka)
Olga Maciupa (teatr)
Łukasz Marcińczak (eseistyka)
Karolina Waszczuk,  Agata Turczyn (kultura tradycyjna)
Dorota Mościbrodzka, Mykhaiło Kapuystan, Roman Kravchenko (fotografie)
Sergii Gladyshuk, Andrij Sawaneć, Bohdan Zadura (tłumaczenia)
Elżbieta Zasempa (korekta)