Oświadczam, iż jestem Autorem[1] przesyłanych tekstów, fotografii, utworów multimedialnych.

Zapewniam, że przesyłane teksty, fotografie, utwory multimedialne:

1. są całkowicie oryginalne,

2. nie zawierają żadnych zapożyczeń z dzieł innych autorów, które mogłyby spowodować odpowiedzialność prawną redakcji Kultury Enter i wydawcy Warsztatów Kultury w Lublinie z tytułu naruszenia autorskich praw osobistych bądź majątkowych,

3. autorskie prawa osobiste i majątkowe do przesyłanych tekstów, fotografii i utworów multimedialnych nie są w żaden sposób ograniczone,

4. przesyłane teksty, fotografie i utwory multimedialne nie naruszają w żaden sposób dóbr osób trzecich.

[1] W przypadku współautorstwa potrzebujemy tego oświadczenia wysłanego osobno przez wszystkich współautorów. W przypadku, kiedy współautorów jest więcej niż trzech, prosimy o kontakt z redakcją przed wysłaniem Dzieła (tekstu, fotografii, utworu multimedialnego – w celu ustalenia prostszej procedury.