Przypominamy, że Kultura Enter nie ma wersji papierowej, więc nadesłane artykuły zostaną opublikowane jedynie na naszej stronie internetowej.

Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy opublikowania tekstów niezamówionych bez podawania uzasadnienia.

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów w nadesłanych tekstach, a także do zmiany tytułów i podziału testów na akapity opatrzone nagłówkiem.

Redakcja nie zajmuje się recenzjowaniem tekstów niezamówionych.

 

Autorzy zobowiązani są do posiadania pełni praw autorskich do nadsyłanych materiałów.

Teksty przeznaczone do publikacji przyjmujemy wyłącznie przez stronę Wyślij tekst/zdjęcie/film w zakładce Współpraca. Wysłanie pliku wymaga zaakceptowania oświadczenia o prawach autorskich.

Przyjmujemy również teksty wcześniej publikowane w innych tytułach − wymagamy tylko podania informacji o wcześniejszej publikacji tekstu oraz miejscu publikacji.

Przyjmujemy teksty w języku polskim. Teksty w językach obcych wymagają uzgodnienia z redakcją.

 

Wszystkie elementy graficzne (ilustracyjne) należy zawrzeć w oddzielnym pliku; preferowane formaty to *jpg, *png itp. W przypadku dołączenia elementów graficznych w pliku tekstowym należy na samym początku dopisać informację o załączniku, a także wyraźnie zaznaczyć, w którym miejscu powinny się znaleźć elementy graficzne − jeśli miejsce rozmieszczenia tych elementów jest merytorycznie ważne.

 

Prosimy autorów o dołączenie do każdego tekstu krótkiego biogramu, który zostanie zamieszczony na końcu nadesłanego artykułu w przypadku jego publikacji.

 

Wskazówki edytorskie

  1. Optymalna objętość tekstów − 2−5 stron (strona to 1800 znaków ze spacjami).
  2. Przyjmujemy teksty wyłącznie w wersji elektronicznej, w formatach *doc, *docx, *rtf, *odt. Nie! przyjmujemy tekstów w formacie *pdf i podobnych.
  3. Prosimy NIE justować tekstów, tylko równać je do lewej.
  4. Czcionka: Times New Roman 14 pkt
  5. Interlinia: 1,5 pkt
  6. Cytaty podajemy w cudzysłowie, czcionką 12 pkt, z interlinią 1,5 pkt. Cytaty powyżej 3 wierszy powinny zostać podane w osobnym akapicie.
  7. Stosujemy przypisy końcowe lub dolne (tylko dłuższych tekstach, powyżej 3 stron).

Zapora ghostwriting

Redakcja prosi wszystkich autorów o uczciwe ujawnianie wkładu innych autorów w powstanie publikacji (łącznie z autorami koncepcji, założeń oraz metod wykorzystanych przy przygotowywaniu publikacji). Informujemy, że odpowiedzialność za nadużycia w tym zakresie ponosi autor zgłaszający tekst do publikacji.

Copyright

Prawa do powielania i publikacji zawartości strony lub jej części podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim. W przypadku chęci przedruku materiałów ze strony kulturaenter.pl prosimy o kontakt z redakcją.