Interesują nas wszystkie zjawiska kulturowe i przede wszystkim w ujęciu antropologicznym − nie monografie, raczej analizy (próby analizy), choćby z zarysowaniem problemu i wnioskami. Nie narzucamy ograniczeń ani co do formy, ani treści. Nie mamy tematów tabu, ale unikamy wszelkich radykalizmów, fundamentalizmów i poglądów skrajnych. Gwarantujemy sobie prawo do niedrukowania tekstów niezamówionych bez podawania przyczyny.

Kultura Enter jest miesięcznikiem, z co najmniej jednym numerem podwójnym rocznie. Deadline do numeru następnego upływa każdego 25 dnia miesiąca poprzedniego (np. deadline do numeru sierpniowego upływa 25 lipca). Nadesłanie tekstu przed tą datą nie oznacza, że artykuł znajdzie się w najbliższym numerze. O wyborze tekstów do konkretnego numeru decyduje Redakcja.

 

Prosimy o dołączanie do tekstów materiałów towarzyszących (lub tylko pomysłów, chętnie z podaniem źródeł pozyskania): fotografii, grafik, linków, wykresów itp.

 

O zasadach współpracy i wysyłaniu plików: https://kulturaenter.pl/wspolpraca/wskazowki-dla-autorow/

 

Przypominamy, że jesteśmy czasopismem internetowym, bez wersji papierowej (możliwe są numery tematyczne lub okolicznościowe drukowane w tradycyjny sposób).

 

Tematy (lub hasła tematyczne), którymi jesteśmy obecnie szczególnie zainteresowani:

  1. Ścieżka rowerowa jako nowe zjawisko kulturowe (deadline 25 sierpnia)
  2. Larpy, game jam’y, rekonstrukcje historyczne − na granicy życia i baśni
  3. Prawo autorskie w Polsce a praktyka wyzysku
  4. Gdzie leży środek świata w dobie internetu
  5. W co się dziś bawią dzieci
  6. Niepełnosprawni inaczej
  7. Twórca − agent − kurator
  8. Cyborgizacja człowieka
  9. Prawa zwierząt

Zawsze jesteśmy zainteresowani dobrymi reportażami, poza reportażami interwencyjnymi i śledczymi.