Strona główna/NOWOŚCI WYDAWNICZE. Korespondencja z serii Archiwum „Kultury”

NOWOŚCI WYDAWNICZE. Korespondencja z serii Archiwum „Kultury”

Czasopismo Kultura Enter i Warsztaty Kultury w Lublinie zapraszają na premierę wydawniczą
korespondencjo Józefa Łobodowskiego i Jerzego Giedroycia
Rozmowę z Bogumiłą Berdychowską poprowadzi Rafał Wnuk
Spotkanie odbędzie się 21 lipca 2022 (czwartek) przy ul. Grodzka 5a na patio pubu „Bałagan” o godz. 17.00
Wstęp wolny
 

Wspólnym nakładem Fundacji Kultury Paryskiej, Wydawnictwa Więź i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ukazał się tom z serii Archiwum „Kultury”, zawierający obszerną korespondencję – 839 listów z lat 1947-1988 – redaktora Jerzego Giedroycia z Józefem Łobodowskim. Książka stanowi próbę przypomnienia Józefa Łobodowskiego – znakomitego tłumacza m.in. dawnej i współczesnej poezji ukraińskiej, ale też opowieść o budowaniu relacji polsko-ukraińskich przez Redaktora „Kultury”. Korespondencję opracowała Bogumiła Berdychowska.

Bogumiła Berdychowska  – polska publicystka i redaktorka specjalizująca się w historii Ukrainy i stosunkach polsko-ukraińskich. W latach 1989–1994 kierowała Biurem ds. Mniejszości Narodowych w Ministerstwie Kultury i Sztuki. Do 2002 była zastępczynią dyrektora V programu Polskiego Radia. Współpracuje m.in. z Ośrodkiem Myśli Politycznej oraz Fundacją im. Stefana Batorego, a także Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Objęła funkcję sekretarza Forum Polsko-Ukraińskiego, a także kierowniczki działu programów stypendialnych w Narodowym Centrum Kultury w Warszawie.  W 2014 współzałożycielka i członkini Komitetu Obywatelskiego Solidarności z Ukrainą. Edytorka korespondencji J. Giedroycia z pisarzami emigracyjnymi, autorka m.in. esejów Ukraina: ludzie i książki czy wyboru publicystyki Zamiłowanie do spraw beznadziejnych. 
Rafał Wnuk – polski historyk, politolog i muzealnik, profesor nauk humanistycznych. Autor publikacji historycznych głównie z zakresu II wojny światowej i powojnia, autor m.in. monografii Leśni bracia. Podziemie antykomunistyczne na Litwie, Łotwie i w Estonii 1944-1956.

 
Patronat medialny nad wydarzeniem objął Kurier Lubelski.
Od października 1932 r. Łobodowski przejął na niedługi czas redakcję „Kuriera Lubelskiego” po Józefie Czechowiczu.