Czasopismo odpowiedzialne za budowanie mostów porozumienia i współpracy, w szczególności ze wschodnimi sąsiadami, skupia ludzi dbających o jakość informacji i dyskusji oraz fundamentalne kwestie, jak rzetelna informacja oraz pogłębiona refleksja nad współczesną tradycją i kulturą – Aleksandra Zińczuk (redaktor naczelna).

Magazyn internetowy Kultura Enter wydawany jest od lipca 2008 roku, od tego czasu ukazało się prawie 90 numerów. Wydawcą jest samorządowa  instytucja kultury − Warsztaty Kultury w Lublinie. Początkowo pismo było wydawane w Centrum Kultury w Lublinie, a pierwszych redaktorem naczelny był dr Grzegorz Kondrasiuk.

W pierwszej połowie 2015 roku pismo przeszło tzw. relaunch − mamy nową stronę WWW oraz zmianę zespołu redakcyjnego i nową wizję pisma. Wciąż interesuje nas kultura w każdym jej przejawie, a także jej twórcy oraz uczestnicy. Nadal też ze szczególną uwagę będziemy się przyglądać temu, co się dzieje u naszych wschodnich sąsiadów, dlatego zachowujemy rozbudowany dział wschodni.

Dzielimy się ciekawymi przykładami działań i zjawisk z zakresu różnych dziedzin kultury i sztuki, które do tej pory na swoich łamach starała się podejmować zarówno pierwsza redakcja i założyciele, jak i kontynuatorzy oraz obecny skład redakcyjny (2015−2016 Barbara Odnous), od 2017 Aleksandra Zińczuk).

W nieregularniku internetowym kulturaenter.pl staramy się opowiadać o tym, co nas oznacza. Interesuje nas sztuka współczesna, kultura tradycyjna, dizajn, społeczeństwo, historia, media i polityka. Piszemy o najpilniejszych i uniwersalnych sprawach. Zapraszamy do współpracy osobowości, których głos się liczy oraz dobrze zapowiadających się publicystów. Ze szczególną uwagą śledzimy to, co dzieje się u naszych sąsiadów i oddajemy głos intelektualistom z Europy Środkowo-Wschodniej, różnym środowiskom.

Wśród naszych zainteresowań znajdują się szczególnie: tematy z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej/ zjawiska społeczne i miejskie/ teatr/ muzyka/dizajn/ animacja kultury/ film/ badania kultury / dobra przestrzeń / edukacja/ literatura/ kultura niezależna / kultura wiedzy / Lublin / miasto i obywatele / nowe media / pamięć / partycypacja / performatyka / polityka kulturalna / przyszłość / samorząd / sieci / społeczności lokalne / stereotypy / tożsamość / tradycja / web 2.0 / międzykulturowość /