Strona główna/2013/11 nr 56

KULTURA ENTER 2013/11 nr 56

Informacje o okładce

Jerome Bruner już kilkanaście lat temu postawił pytanie o charakter relacji edukacji i kultury, które dziś jest nie tylko aktualne, ale stanowi przedmiot intensywnych rozważań.

Jego teza zawarta w książce „Kultura edukacji” brzmi: „Funkcjonowania umysłu nie można bowiem zrozumieć bez uwzględniania kontekstu kulturowego i jego zasobów, które nadają umysłowi kształt i określają jego zasięg. Uczenie się, zapamiętywanie, rozmawianie, wyobrażanie sobie – to wszystko jest możliwe dzięki uczestniczeniu w kulturze.”

W numerze, który mają Państwo przed sobą, pojawiają się dwa przenikające się wątki:

Kultura edukacji – tu znajdują się teksty poświęcone współczesnej edukacji i jej alternatywnym odmianom, rozmowy na temat zmian, jakie należałoby wprowadzić by zacząć kreatywnie, nie tylko efektywnie uczyć się i nauczać. Są postulaty o dawanie młodzieży przestrzeni i czasu na spokojne zastanowienie się, nad tym, czego w życiu pragnie.

Edukacja kultury – to nurt, w którym toczą się rozważania o uczestnictwie młodych ludzi w kulturze, ich zaangażowaniu, upodobaniach i potrzebach. Tu też pada pytanie – czy szkoły, instytucje i organizacje związane z kulturą odpowiadają na te potrzeby?

Numer ten jest w dużej części efektem konferencji, która odbyła się we wrześniu 2013 roku w ramach projektu Tydzień Edukacji Pozaformalnej i Kulturalnej, zorganizowanego przez Fundację Teatrikon.

Katarzyna Krzywicka