Strona główna/Czy lubimy cudzoziemców w Polsce?

Czy lubimy cudzoziemców w Polsce?

W czerwcu 2015 Ipsos przeprowadził dla Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (IOM) badanie postaw wobec cudzoziemców w Polsce. Za cudzoziemców uznano osoby bez polskiego obywatelstwa, przebywające w kraju przynajmniej od roku, oraz osoby, którym przyznano obywatelstwo polskie po długim pobycie.

Badania przeprowadzono na dość wąskiej próbie (1000 osób wybranych losowo), w ramach sondażu Omnibus, co oznacza, że przy okazji sprawdzano również inne preferencje ankietowanych. Mimo że nie ma zaskoczeń, warto poznać najnowsze wyniki.

Pełny raport na stronie internetowej Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracj [w prawym łamie], poniżej wybrane wskaźniki.

 

Kontakt z cudzoziemcami

 1. Tylko 19% Polaków miało w czasie ostatniego roku kontakt z cudzoziemcami; w tej grupie 32% stanowią osoby z wyższym wykształceniem.
 2. Do spotkań dochodziło najczęściej w miejscu pracy i zamieszkania.
 3. Najczęściej spotykamy: Ukraińców i Niemców.

Bliskość kulturowa

 1. Za najbliższych kulturowo uważamy w kolejności: mieszkańców Europy Zachodniej (61%), Amerykanów i Kanadyjczyków (48%) oraz Ukraińców (47%).
 2. Za najdalszych nam kulturowo uważamy w kolejności: Arabów (12%), Afrykanów (14%) oraz Wietnamczyków (14%).
 3. Kontakt z cudzoziemcami miał na ogół pozytywny wpływ na poczucie bliskości kulturowej, przy czym w przypadku Afrykanów − nie zmieniał stosunku respondentów, natomiast w przypadku Arabów i Wietnamczyków obniżał ocenę.

Zaufanie

 1. Największym zaufaniem badanych cieszą się Europejczycy (62%) oraz Amerykanie i Kanadyjczycy (61%), zaś najmniejszym Arabowie (18%).
 2. Ciekawe, że stosunkowo bliscy nam kulturowo Ukraińcy, cieszą się zaufaniem tylko 37% badanych. Takim samym zaufaniem obdarzamy Latynosów, uważanych za odległych nam kulturowo.
 3. Bezpośredni kontakt z cudzoziemcami podnosi poziom zaufania badanych.

Sympatia

 1. Największą sympatię budzą mieszkańcy Europy Zachodniej (63%) oraz Amerykanie i Kanadyjczycy (62%), a także Latynosi (45%), najmniejszą − Arabowie (18%).

Zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski

 1. Obawy przed zagrożeniem ze strony cudzoziemców wyrażało 19%−21% badanych. Bezpośredni kontakt obniżał te oceny.
 2. Najbardziej obawiamy się Arabów (55%) oraz Ukraińców (35%). W obu przypadkach bezpośredni kontakt pogłębiał poczucie niebezpieczeństwa.

Cudzoziemcy wokół nas

 1. Akceptujemy cudzoziemców jako kolegów z pracy i sąsiadów, mniej chętnie (poza mieszkańcami Europy Zachodniej oraz Amerykanami i Kanadyjczykami) widzimy ich jako członków rodziny. Bezpośredni kontakt wpływa pozytywnie na te oceny.
 2. Jeśli chodzi o gospodarkę: 36% respondentów uważa, że zatrudnianie cudzoziemców wpływa negatywnie na naszą gospodarkę, 31% – że wpływa pozytywnie, a blisko 20% nie ma zdania.
 3. Najchętniej akceptujemy cudzoziemców na stanowiskach fizycznych, w znacznie mniejszym stopniu jako specjalistów lub urzędników.
 4. Co czwarty Polak przeszacowuje liczbę cudzoziemców w społeczeństwie, uważając, iż cudzoziemcy stanowią ponad 10% polskich obywateli, podczas gdy ta wartość nie przekracza 1%.
Wietnamskie bary przy Alei Bohaterów Warszawy w Szczecinie. Fot. Alfons Aberg za: Wikipedia

Wietnamskie bary przy Alei Bohaterów Warszawy w Szczecinie. Fot. Alfons Aberg [za: Wikipedia]

Kubańczyk Wilfredo Leon Venero, świetny siatkarz, 14 lipca 2015 został polskim obywatelem. W badaniach nie pytano niestety o stosunek do cudzoziemców sportowców, grających w polskich zespołach sportowych. Fot. Jorge-11 za: Wikipedia

Kubańczyk Wilfredo Leon Venero, świetny siatkarz, 14 lipca 2015 został polskim obywatelem. W badaniach nie pytano niestety o stosunek do cudzoziemców sportowców, grających w polskich zespołach sportowych. Fot. Jorge-11 [za: Wikipedia]