Strona główna/FOTORELACJA. Czytanie perfomatywne „Granice wojny”

FOTORELACJA. Czytanie perfomatywne „Granice wojny”

11 lipca w Warsztatach Kultury w Lublinie odbyło się prapremierowe czytanie sztuki opartej na faktach w reżyserii Oleny Jurkewycz (Truskawiec), tegorocznej stypendystki programu Narodowego Centrum Kultury Gaude Polonia.

Artystka pracowała przez pół roku w Lublinie nad nowym teatralnym projektem dokumentalnym Granice wojny. Po czytaniu odbyła się dyskusja z młodymi twórcami i reżyserką. Na licznej widowni byli również świadkowie historii, którzy udzielali wywiadów, a ich osobiste przeżycia związane z trwająca w Ukrainie wojną stały się kanwą scenariusza.

Olena Jurkewycz mówiła o indywidualnej, jak i społecznej perspektywie mierzenia się ze skutkami wojny oraz długotrwałego stresu. „Zebrane dokumenty były podstawową do stworzenia scenariusza. Dlatego ten rodzaj teatru nazywamy <teatrem słowa>”, opowiadała podczas dyskusji artystka. Wspólnie z aktorami opowiadała, jak mierzyli się z traumatycznymi historiami swoich bohaterów i jak ważną rolę poznawczą stanowiły dla nich zebrane ustne świadectwa.

Artysta spośród 40 zgromadzonych świadectw wybrała przekrojowe wątki dotyczące konsekwencji rosyjskiej agresji na Ukrainie, sytuacji granicznych, ostrzałów miast, ucieczki, tęsknoty za domem i próbami adaptacji w nowej rzeczywistości oraz historiami pomocy lublinian.

Planowane są kolejne pokazy spektaklu zarówno w Polsce, jak i Ukrainie.

Jan Kowalczyk

Kultura Enter
12 lipca 2023

Stojący aktorzy w ciemnej sali

Zdjęcia z prapremiery "Granice wojny" w obiektywie Zmicera Waynowskiego, 2023.