Strona główna/FOTOGALERIA. Nadmiar i pustka. Stacja: Brześć

FOTOGALERIA. Nadmiar i pustka. Stacja: Brześć

Przed wybuchem wojny w Brześciu mieszkało około 24 000 Żydów (około 45% mieszkańców miasta). Prawie wszyscy zginęli, nielicznym udało się przeżyć. W wyniku Holokaustu, przesiedleń, a także sowieckiego antysemityzmu pamięć wspólnoty żydowskiej i jej wkładu w rozwój Brześcia zniknęły z przestrzeni miasta. Białoruska grupa młodych artystów i animatorów kultury stworzyła swego rodzaju intymny spektakl multimedialny, dzięki któremu można odkryć ślady żydowskiej kultury w mieście Brześć. Tematem przewodnim projektu i aplikacji mobilnej Brest Stories Guide jest antysemityzm i zniszczenie gminy żydowskiej w Brześciu w latach 1941-1942.
Fotorelacja z podróży po Brześciu, śladami nowo utworzonego przewodnika, a także współczesnej kultury.

Для проекта использовано фото ©Amateurfotograf Albert Dieckmann, Deutsch-Russisches Museum Berlin-Karlshorst © Фотограф-любитель Альберт Дикманн, Германо-российский музей Берлин-Карлсхорст.

Для проекта использовано фото ©Amateurfotograf Albert Dieckmann, Deutsch-Russisches Museum Berlin-Karlshorst © Фотограф-любитель Альберт Дикманн, Германо-российский музей Берлин-Карлсхорст.

Odnowione wnętrza muzealne na terenie kompleksu memorialnego Twierdzy Brześć. Fot. Magdalena Kawa.

Odnowione wnętrza muzealne na terenie kompleksu memorialnego Twierdzy Brześć. Fot. Magdalena Kawa.

Koncert rockowy na obrzeżach miasta Brześcia. Fot. Magdalena Kawa.

Koncert rockowy na obrzeżach miasta Brześcia. Fot. Magdalena Kawa.

Koncert rockowy na obrzeżach miasta Brześcia. Fot. Magdalena Kawa.

Między tendencyjną narracją wojenną a próbami unowocześnienia form wystawienniczych. Twierdza Brzeska. Fot. Magdalena Kawa

Między tendencyjną narracją wojenną a próbami unowocześnienia form wystawienniczych. Twierdza Brzeska. Fot. Magdalena Kawa

Pomnik upamiętniający walki żołnierzy radzieckich o Brześć na terenie Twierdzy Brzeskiej, lipiec 2017.

Pomnik upamiętniający walki żołnierzy radzieckich o Brześć na terenie Twierdzy Brzeskiej, lipiec 2017.

Wykład w sali z ekranem

Prezentacja m.in. magazynu Kultura Enter w przestrzeni kulturalnej Prastora KH (Przestrzeń KH), zaaranżowanym na osiedlu mieszkaniowym jako miejsce spotkań lokalnej organizacji kulturalnej Teatr Kryly Halopa. Fot. Magdalena Kawa, 2017.

Wideoperformens i wystawa na obrzeżach miasta Brześć. Fot. Aleksandra Zińczuk.

Wideoperformens i wystawa na obrzeżach miasta Brześć. Fot. Aleksandra Zińczuk.

Interaktywne mapy w muzeum Twierdzy Brześć. Fot. Aleksandra Zińczuk, VII 2017.

Interaktywne mapy w muzeum Twierdzy Brześć. Fot. Aleksandra Zińczuk, VII 2017.

Uwspółcześniona część wystawy w Twierdzy Brzeskiej. fot. Aleksandra Zińczuk, 2017.

Uwspółcześniona część wystawy w Twierdzy Brzeskiej. fot. Aleksandra Zińczuk, 2017.

Na terenie twierdzy uprzątnięto i złożono w jednym miejscu odnalezione macewy.Teren dawnej twierdzy stanowiło grodzisko, potem miasto rozwijało się. Miejsce po cmentarzu żydowskim , jak i innych śladach polskich, nie zostało oznaczone. Fot. Aleksamdra Zińczuk.

Na terenie twierdzy uprzątnięto i złożono w jednym miejscu odnalezione macewy.Teren dawnej twierdzy stanowiło grodzisko, potem miasto rozwijało się. Miejsce po cmentarzu żydowskim , jak i innych śladach polskich, nie zostało oznaczone. Fot. Aleksamdra Zińczuk.

Przypadkowe graffiti w podwórku, gdzie odbywały się masowe egzekucje Żydów brzeskich. Zaułek za rzędem kamienic przy centralnej ulicy. Fot. Aleksandra Zińczuk.

Przypadkowe graffiti w podwórku, gdzie odbywały się masowe egzekucje Żydów brzeskich. Zaułek za rzędem kamienic przy centralnej ulicy. Fot. Aleksandra Zińczuk.

Oprowadza aktorka i animatorka z Teatru Kryly Khalopa, Svietlana Gaidalionak. Pdwórko, gdzie odbywały się masowe egzekucje Żydów brzeskich. Zaułek za rzędem kamienic przy centralnej ulicy. Fot. Aleksandra Zińczuk.

Oprowadza aktorka i animatorka z Teatru Kryly Khalopa, Svietlana Gaidalionak. Pdwórko, gdzie odbywały się masowe egzekucje Żydów brzeskich. Zaułek za rzędem kamienic przy centralnej ulicy. Fot. Aleksandra Zińczuk.