Strona główna/KOALICJA MIAST. Zaproszenie skierowane do pracowników i praktyków kultury

KOALICJA MIAST. Zaproszenie skierowane do pracowników i praktyków kultury

OGŁOSZENIE. Zaproszenie do badania

Koalicja Miast kontynuuje realizację projektu badawczego pn. „Badanie kryzysu i zmian w kulturze w czasie pandemii COVID-19, czyli kondycja kultury miejskiej w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu, na przestrzeni lat 2020-2021″. Jego realizację powierzono poznańskiej firmie badawczej Public Profits.

Głównym celem badania jest uchwycenie skutków pandemii Covid-19 dla sfery kultury, a co za tym idzie zebranie informacji mogących służyć tworzeniu rozwiązań uodparniających ją na podobne kryzysy w przyszłości. W drugiej fazie badania skupiliśmy się przede wszystkim na zgromadzeniu informacji o tym jak instytucje kultury i inne podmioty działające w sferze kultury odnalazły się w nowej (po)pandemicznej rzeczywistości, czy podejmowane działania mają szansę wejść na stałe do ich oferty i w jakim kierunku będzie się ona rozwijała.

Badanie jest realizowane w ramach sieci Koalicja Miast dla kultury wspólnie przez instytucje Strefa Kultury Wrocław, Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, Szczecińska Agencja Artystyczna, Staromiejski Dom Kultury w Warszawie, Łódzkie Centrum Wydarzeń, Centrum Kultury w Lublinie oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz sfinansowane jest przez Urząd Miejski Wrocławia, Urząd Miejski w Gdańsku, Gminę Miasto Szczecin, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Miasta Łodzi, Urząd Miasta Lublin oraz Urząd Miasta Krakowa.

Anonimowa ankieta skierowana jest do wszystkich pracowników prywatnych i publicznych instytucji kultury, w tym organizacji pozarządowych działających w sferze kultury (zarówno do tych, którzy uczestniczyli w pierwszej fazie badanie, jak i do tych, którzy w nim nie brali udziału) w siedmiu polskich miastach: w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

Aby wypełnić ankietę proszę kliknąć w link: https://kulturainstytucje2.webankieta.pl//r/1

Jednocześnie zawracamy się z prośbą o upowszechnienie linku do ankiety wśród swoich współpracowników, koleżanek i kolegów działających w obszarze kultury na terenie Pani/ Pana miasta: https://kulturainstytucje2.webankieta.pl/ . Wyniki zbieramy do 31 sierpnia br.

Z materiałów nadesłanych do redakcji.

Kultura Enter
11 sierpnia 2021