Strona główna/SPOTKANIA. Prezentacje Ośrodka KARTA oraz debata w Lublinie

SPOTKANIA. Prezentacje Ośrodka KARTA oraz debata w Lublinie

XX Powszechny Zjazd Historyków Polskich to wydarzenie naukowo-kulturalne zaplanowane na 18–20 września 2019 r. w Lublinie. Organizatorami są Polskie Towarzystwo Historyczne, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Archiwum Państwowe w Lublinie. Zjazd odbywa się pod hasłem: Wielka Zmiana. Historia wobec wyzwań… Jubileuszowe spotkanie historyków odbywa się w 450. rocznicę Unii Polsko-Litewskiej, 150. rocznicę uzyskania praw wyborczych przez kobiety (na części terytorium Stanów Zjednoczonych), 30. rocznicę częściowo wolnych wyborów, ale także w 50. rocznicę X Zjazdu, który również miał miejsce w Lublinie.
Mariusz Mazur

W zjeździe weźmie m.in. Norman Davies, Daniel Beauvois, Hubert Łaszkiewicz, Krzysztof Pomian,  Rafał Wnuk, Jan Pomorski, Jarosław Hrycak, Robert Frost, Aviezer Tucker. W tym jubileuszowym kongresie historyków udział wezmą również Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” i Ośrodek KARTA. Wstęp wolny na wydarzenia:

Prezentacje Ośrodka KARTA

Data: 19 września 2019
Miejsce: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, ul. Grodzka 21, 20-112 Lublin

w godzinach 16.00–20.00:

– kiermasz publikacji KARTY w wyjątkowo atrakcyjnych cenach, w tym lubelska premiera jubileuszowej „Karty” nr 100;
16.00 – prezentacja Archiwistyki Społecznej – rozwijającej się dziedziny życia publicznego w Polsce, jako oddolnego ruchu chronienia pamięci historycznej, koordynowanego przez KARTĘ; zapowiedź III Kongresu Archiwów Społecznych w październiku 2019. Prowadzi: Magdalena Kornacka-Jaskulska
17.00 – prezentacja projektu Domu Wschodniego, w tym powrotu do systemowego dialogu historycznego Polska–Ukraina; podczas spotkania złożona zostanie propozycja powołania lubelskiej części ogólnopolskiego Zespołu Wschodniego. Prowadzą: Michał Przewłocki i Leszek Włochyński
18.00debata „Placówki społeczeństwa obywatelskiego a świadomość historyczna” z udziałem Zbigniewa Gluzy (założyciela KARTY), Tomasza Pietrasiewicza (założyciela Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”) i Roberta Traby (założyciela Wspólnoty Kulturowej „Borussia”). Prowadzi: Aleksandra Zińczuk

Strona zjazdu i cały program na stronie głównych organizatorów: http://xxpzhp.umcs.lublin.pl/

 

***Najnowszy 100. numer KARTY!

Materiały wideo

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.

Wyrażam zgodę