Strona główna/RELACJE. Porwania i deportacje

RELACJE. Porwania i deportacje

Uwaga, relacje zawierają drastyczne opisy. Przytoczone są przechwycone przez służby ukraińskie autentyczne rozmowy rosyjskich żołnierzy.

Porwania i deportacje – rosyjscy okupanci siłą wywieźli z Ukrainy ponad  200 000 dzieci

„Ponad 1 mln 185 tys. naszych obywateli, w tym ponad 200 tys. dzieci zostało deportowanych na terytorium Federacji Rosyjskiej” – powiedziała podczas briefingu w Kijowie Ludmyła Denisowa, Komisarz Parlamentu Ukrainy ds. Praw Człowieka.
Ten terrorystyczny kraj nawet nie próbuje ukrywać swoich zbrodni, ale tworząc wizerunek świętego zbawiciela ludzkości dla telewizji rosyjskiej, udaje, że robi dobro. Rosja poinformowała, że 10 maja 2022 z Ukrainy zostało wywiezionych 8 787 osób, w tym 1 106 dzieci. Według szefa Narodowego Centrum Zarządzania Obroną Rosji generała Michaiła Mizincewa ewakuowano ludzi bez udziału władz Kijowa z niebezpiecznych rejonów Doniecka, Ługańska i innych regionów.

„Deportowani są zabierani i rozmieszczani po terenie całej Rosji, zwłaszcza w biednych regionach, po to, by tam ci uprowadzeni ludzie pomagali w rozwoju rosyjskiej gospodarki” – mówi Ludmyła Denisowa. Putin wykorzystuje schwytanych Ukraińców do propagandy, „żeby następnie kręcić historie o ich ucieczce z Ukrainy i obronie Rosji”. Rzecznik zauważa, że na tymczasowo okupowanych terytoriach Rosjanie zakładają obozy filtracyjne, w których przesłuchują Ukraińców, m.in. pytając o to, co sądzą o „misji rosyjskiej” na Ukrainie.

„Jeśli nie są zadowoleni z odpowiedzi, sprawdzają dokumenty, mogą sprawdzić telefony komórkowe. Nie znamy losu takich ludzi, ale nie ma wątpliwości, że wielu z nich nie posiada dokumentów, na przykład urodzone podczas wojny dzieci. Tym ludziom ciężko będzie udowodnić, skąd pochodzą i wrócić do domu” – dodaje Ludmyła Denisowa.

Ponadto Rosja posuwa się do nielegalnej „adopcji” nieletnich deportowanych z Ukrainy. Ministerstwo Oświaty Federacji Rosyjskiej planuje podpisanie „porozumień” z rosyjską administracją okupacyjną w obwodach donieckim i ługańskim, zgodnie z którymi sieroty deportowane z naszego terytorium będą przekazywane rodzinom rosyjskim. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy groźbę nielegalnej adopcji nieletnich z Ukrainy nazwało oburzającą.

„Z naruszeniem prawa międzynarodowego rosyjscy okupanci nadal uciekają się do niedopuszczalnych działań – nielegalnego i przymusowego przemieszczania obywateli Ukrainy, w tym dzieci, m.in. sierot, dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, a także dzieci, których rodzice zginęli w wyniku agresji militarnej Rosji, przez państwowe granice naszego kraju do Rosji” – podano w oświadczeniu MSZ. Ministerstwo zauważa, że „w rzeczywistości, z pogwałceniem międzynarodowego prawa humanitarnego i podstawowych standardów ludzkości, Rosja angażuje się w zorganizowane na poziomie państwa porwania dzieci i niszczenie przyszłości narodu ukraińskiego” – podało ministerstwo. Te działania można zakwalifikować jako porwanie, dodało Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Ministerstwo apeluje do Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców, Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, UNICEF, Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka, Specjalnych Przedstawicieli Sekretarza Generalnego ONZ ds. Dzieci w Konfliktach Zbrojnych i Przemocy Dzieci do podjęcia natychmiastowych działań w celu umożliwienia powrotu ukraińskich dzieci na terytorium naszego państwa.

Switłana Czorna
Przełożyła z ukraińskiego Maryna Czarna

Kultura Enter 2022/02
nr 103–104 „Rosyjskie zbrodnie”

fot. Zmicer Waynowski